ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 89% της παραγωγής ΑΠΕ Ιουνίου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 89% της παραγωγής ΑΠΕ Ιουνίου 2018

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018, με νέες εντολές που δόθηκαν χθες προς τις τράπεζες, οπότε και εξοφλήθηκαν 1.135 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 113.977,32 € (89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).

 

www.worldenergynews.gr