Χαμηλότερη κατά 1,79% η κατανάλωση ενέργειας τον Ιούνιο, κατά 1,94% το πρώτο εξάμηνο του 2018

Χαμηλότερη κατά 1,79% η κατανάλωση ενέργειας τον Ιούνιο, κατά 1,94% το πρώτο εξάμηνο του 2018

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, αυξήθηκε κατά 55 MW

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,79% τον Ιούνιο καταγράφει ο ΛΑΓΗΕ στο μηνιαίο δελτίο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί δε ότι και για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου του έτους η κατανάλωση ήταν μειωμένη κατά 1,94% μειωμένη σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.
Σε ότι αφορά την πορεία των ΑΠΕ όπως προκύπτει από το δελτίο του ΛΑΓΗΕ η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά 55 MW.
Συγκεκριμένα η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών έφτασε στα 2434 MW από 2384 MW, των Μικρών Υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΣ) έφθασε στα 239 MW από 237 MW, το βιοαέριο – βιομάζα είχαν αύξηση 2 MW φτάνοντας στα 66 MW.
Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών αυξήθηκε μόλις κατά 1MW φτάνοντας στα 2121 MW, ενώ τα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή και παρέμειναν στα 351 MW.
Εξάλλου σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε μείωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, φτάνοντας στις 870 GWh από 930 GWh τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
Η ποσότητα αυτή καταμερίζεται ως εξής:
•    Αιολικά: 218 GWh από 346 GWh
•    ΜΥΗΣ: 46 GWh από 54 GWh
•    Βιομάζα – Βιοαέριο: 26 GWh από 24 GWh
•    ΣΗΘΥΑ: 78 GWh (στα ίδια επίπεδα)
•    Φωτοβολταϊκά: 359 GWh από 316 GWh
•    ΔΣ Φωτοβολταϊκά στεγών ≤ 10 kW: 42 GWh (στα ίδια επίπεδα)
•    ΜΔΝ Φωτοβολταϊκά στεγών ≤ 10 kW: 2 GWh
•    ΑΠΕ Μη Διασυνδεμένα Νησιά: 99 GWh από 67 GWh

Αναλυτικά το Δελτίο του ΛΑΓΗΕ στο link:
http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/RES/DELTIO_APE_IOYLIOS_2018.pdf

www.worldenergynews.gr