ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 65% της παραγωγής ΑΠΕ Μαΐου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 65% της παραγωγής ΑΠΕ Μαΐου 2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 3.250 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.991,84 € (65% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).

 

www.worldenergynews.gr