Διαβούλευση για τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου ξεκινά η εταιρία του αγωγού TAP

Διαβούλευση για τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου ξεκινά η εταιρία του αγωγού TAP

Η εμπορική λειτουργία του αγωγού αναμένεται να ξεκινήσει το 2020

Tην έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης στο προσχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου του (TAP Network Code – TNC), ανακοίνωσε ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP).
Ο Κώδικας αυτός ορίζει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση, χρήση και λειτουργία του αγωγού ΤΑΡ.
Εντάσσεται επίσης στις προϋποθέσεις για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαιρέσει τον ΤΑΡ από την Τρίτη Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Αέριο αναφορικά με την πρόσβαση σε τρίτους, το δασμολόγιο και το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας.
Η Marija Savova, επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος του TAP δήλωσε σχετικά: «Ενόσω συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του αγωγού, ο ΤΑΡ προετοιμάζεται πυρετωδώς για την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας το 2020. Η θεμελίωση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου του ΤΑΡ συνιστά σημαντικό ορόσημο και αποτελεί μέρος της διαδικασίας αυτής. Πρόκειται για το βασικό ρυθμιστικό κείμενο που θα διέπει όλες τις λειτουργίες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε τη λήψη σχολίων από όλα τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη».
Ο ΤΑΡ συνεργάζεται στενά με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και στις τρεις φιλοξενούσες χώρες του αγωγού (ΡΑΕ στην Ελλάδα, ERE στην Αλβανία και ARERA στην Ιταλία), για την οριστικοποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους για τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου του ΤΑΡ, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων του, από τις 7 Αυγούστου 2018 στις 10:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2018 στις 18:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Tο προσχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, οι κατευθυντήριες αρχές δημόσιας διαβούλευσης, η απαντητική φόρμα και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΑΡ, στην ενότητα Βιβλιοθήκη Πόρων.
Όλα τα σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης public.consultation@tap-ag.com.

www.worldenergynews.gr