Eurelectric: Πρόσθετα κόστη 108 δις φέρνει η προσαρμογή στην καθαρή ενέργεια – Ο κίνδυνος ελλείμματος – Τι σημαίνει για την ΔΕΗ

Eurelectric: Πρόσθετα κόστη 108 δις φέρνει η προσαρμογή στην καθαρή ενέργεια – Ο κίνδυνος ελλείμματος – Τι σημαίνει για την ΔΕΗ

Οι ανάγκες υποκατάστασης με νέους σταθμούς δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν με τον ρυθμό προσαρμογής στην πράσινη ενέργεια που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν

Mελέτη της Eurelectric θέτει μεγάλα ερωτήματα στην Κομισιόν για τον τρόπο που θα υλοποιηθεί ο κανόνας 550 EPS, που έχει στόχο να μειώσει δραστικά τους εκπεμπόμενους ρύπους και να διασφαλίσει την κατεύθυνση της καθαρής ενέργειας.
Σημείο αναφοράς της μεθοδολογίας του παραπάνω κανόνα είναι η απόδοση σε εκπομπές ρύπων για 550 γραμμάρια
H Eurelectric είναι ο σύνδεσμος των ευρωπαικών εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που αριθμεί 34 μέλη από 32 χώρες.

 

 

Η μέθοδος 550 EPS δεν θα επιτύχει τον στόχο για μείωση των ρύπων

 

 

Σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε σημειώνει ότι οι συνολικές εκπομπές ρύπων CO2 που καλύπτονται από το καπέλο του πλαισίου ETC θα μείνουν σταθερές.
Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο καθώς έτσι ορίζει το EU ETS, δηλαδή το Σύστημα Συναλλαγών Ρύπων της Ευρωπαικής Ένωσης, που αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη  αγορά παγκοσμίως και αποτελεί το βασικό εργαλείο για την μείωση των ρύπων με αποτελεσματικότητα στο κόστος.
Λειτουργεί σε 31 κράτη, τις 28 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης μαζί με την Ισλανδία, το Λιχνεστάιν και την Νορβηγία.
Οι εκπομπές περιορίζονται στις 11ΟΟΟ βαριάς μορφής από ενεργειακούς σταθμούς, βιομηχανίες και αεροπορικές εταιρίες, που κινούνται μεταξύ των χωρών αυτών.
Όπως όμως υπογραμμίζει η μελέτη, πρόσθετες μειώσεις ρύπων συγκρινόμενες με το σενάριο αναφοράς της ανάλυσης θα γίνουν με ένα μέσο premium στα 32 ευρώ ανά τόνο σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ορίζει το ETS, δηλαδή το Σύστημα Συναλλαγών Ρύπων που αναφέρθηκε. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό πρόσθετο κόστος ύψους 58 δις ευρώ με βάση τρέχουσες τιμές του 2016.
Παράλληλα 9GW νέας δυναμικότητας θερμικής ενέργειας αιχμής θα μπορούσαν να μπουν στο σύστημα, στο ξεκίνημα της ανάπτυξης των μπαταριών και του DSR που αφορά έργα μεγάλης κλίμακας στον τομέα των Ανανεωσίμων.

 

 

Η εφαρμογή του 550 EPS θα αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές κατά 108 δις ευρώ στην περίοδο 2020-2040

 

 

Τα ενεργειακά κόστη θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 73 δις δολάρια την περίοδο 2020-2040 και ο κύκλος εργασιών από επέκταση της δυναμικότητας  των θερμικών σταθμών τουλάχιστον κατά 35 δις ευρώ σε σταθερές τιμές 2016.
Επιπρόσθετα υφίσταται το ρίσκο για επενδύσεις ύψους 20 δις σε θερμικά εργοστάσια παραγωγής.
Συνολικά όλα αυτά τα πρόσθετα κόστη θα υποβαθμίσουν  την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ηλεκτρισμού και θα μειώσουν την ταχύτητα επέκτασης του εξηλεκτρισμού.
Το 550 EPS αυξάνει τα ρίσκα για την κάλυψη των αναγκών και ανεβάζει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο
Το γεγονός επίσης ότι ακατάλληλες μονάδες θα τεθούν εκτός λειτουργίας θα δημιουργήσει τεράστια αβεβαιότητα για την διασφάλιση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών οδηγώντας σε μεγαλύτερα ρίσκα για τους βασικούς παράγοντες της αγοράς.
Αυτό θα σημάνει την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την αύξηση επίσης εισαγωγής του για ορισμένες χώρες. Από πρόσθετες αναλύσεις προβλέπεται μάλιστα ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξηθεί 40% μεταξύ 2020 και 2040 με σημαντικές επιπτώσεις στην Ανατολική Ευρώπη.

 

Περαιτέρω μελέτες μπορούν να φωτίσουν σημεία που πρέπει να προσδιορίσει η πρόταση της Κομισιόν
Μπαίνουν λοιπόν τα ερωτήματα :
Σε πρακτικό επίπεδο πώς η Κομισιόν θα προτείνει να υλοποιηθεί το 550 EPS;
Ποιές θα είναι οι ρεαλιστικές ημερομηνίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος;
Γιατί υπάρχει ενιαίο πλαίσιο εφαρμογής σε ευρωπαικό επίπεδο όταν οι επιπτώσεις διαφέρουν τόσο πολύ σε τομείς και χώρες της Ένωσης;
Τούτων δοθέντων είναι προφανές ότι θα υπάρξει από το 2020 και πέρα πολύ σημαντικό ενεργειακό έλλειμμα για την ελληνική οικονομία αν δεν εισέλθουν στον Μηχανισμό Ευελιξίας, που αντιπροσωπεύει τα νέα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος οι μονάδες της ΔΕΗ.
Για τον λόγο αυτό είναι προφανές ότι για την δεκαετία που ξεκινά από το 2020 οι προσαρμογές από την πλευρά των Βρυξελλών θα είναι τέτοιες, που θα διασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας δίνοντας τα ΑΔΙ στις μονάδες της ΔΕΗ.

www.worldenergynews.gr


panagiotis