Ποιες είναι οι προτάσεις ΣΑΕΚ για ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Κύπρο

Ποιες είναι οι προτάσεις ΣΑΕΚ για ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Κύπρο

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΑΕΚ) είναι το αναγνωρισμένο και αντιπροσωπευτικό σώμα της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας της Κύπρου

Ο Σύνδεσμος μέσα από επιστολή του παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν  την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα αλλά και τους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) για το 2020

Αυτούσια η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη: 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας παραθέτουμε τα ακόλουθα.

1.    Σε συνέχεια της επιστολής μας ημερ. 8/06/18 και της συνάντησης που διευθετήθηκε με τον Αν. Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας και τους αρμόδιους Λειτουργούς στις 28/06/18, επιθυμούμε να εκφράσουμε την καταρχήν μας ικανοποίηση για τη δυνατότητα που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αφού κοινός σκοπός όλων μας πρέπει είναι η ισοζυγισμένη και δίκαιη περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, η κάλυψη των εθνικών στόχων των ΑΠΕ για το 2020 με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

2.    Ως η υπόσχεση μας προς την τεχνοκρατική σας Ομάδα (την οποία και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη σωστή αντιμετώπιση τους) προσπαθούμε με ειλικρίνεια και εντιμότητα να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε τους σχεδιασμούς σας.

2.1.    Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με περίπου 40MW, περάν των 10MW της εταιρείας Αιολικής Ακτής Λτδ – (άμεση εφαρμογή της απόφασης από την Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ τον 2/2014), είτε με την ανάπτυξη νέων έργων ή/και με την επέκταση των υφιστάμενων αιολικών πάρκων με την προσθήκη κάποιων νέων θέσεων ανεμογεννητριών.

2.2.    Η κάθε τεχνολογία από ΑΠΕ έχει πολύ διαφορετικά δεδομένα. Η κατασκευή ενός αιολικού πάρκου (π.χ. προσδιορισμός κατάλληλης περιοχής, εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων και καταγραφή αιολικού δυναμικού για 1-2 χρόνια, τελική χωροθέτηση, αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία) απαιτεί οπωσδήποτε μεγαλύτερη αρχική επένδυση τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο από τα φωτοβολταϊκά ή/και άλλα συστήματα ΑΠΕ.

2.3.    Με βάση τις δικές μας πρόσφατες μελέτες για το κόστος αποφυγής του ηλεκτρισμού (επισυνάπτεται σχετικό παράρτημα) ώστε να μπορούν κατά το ελάχιστο τα έργα να χρηματοδοτηθούν, προτείνουμε μέσω ενός νέου σχεδίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ τη δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας για την αιολική ενέργεια με τελική κατάληξη την ένταξη αυτών των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) που θα αφορά συμβόλαιο ορισμένου χρόνου με τη μέθοδο του καθορισμού κατώτατης τιμής (floor price) όπως γίνεται διεθνώς για τέτοια ώριμα έργα (κύριο μοντέλο Feed in Premium (FIP)).

2.4.    Με βάση τους υφιστάμενους κανόνες μεταφοράς/διανομής του ΔΣΜΚ, για έργα πέραν των 8MW θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που μας βρίσκει απόλυτα συμφώνους.

2.5.    Αν τρέξουν οι διαδικασίες και το Υπουργείο σας είναι σε θέση πριν το τέλος του 2018 να εξαγγείλει συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά την αιολική ενέργεια, δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε τα έργα σε πλήρη λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2020 νοουμένου το Υπουργείο Ενέργειας ενισχύσει όπου χρειαστεί τη διαδικασία με άλλη Αρχή ή Υπηρεσία της Δημοκρατίας όσον αφορά τις σχετικές άδειες που ανήκουν σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση στο σχέδιο.

2.6.    Είναι δυνατό από την πλευρά μας, και όπως η δέσμευση μας να έχει έμπρακτο αντίκρισμα, να κατατεθεί υψηλό πόσο για εγγυητική πιστής εκτέλεσης του κάθε έργου με βάση το μέγεθος έκαστου και στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος όπως αναφέρουμε πιο πάνω.

3.    Περαιτέρω θέλουμε να συζητήσουμε σε πολιτικό επίπεδο μαζί σας, τη δυνατότητα για δημιουργία ενός floating αιολικού στη θάλασσα (offshore) της τάξης των 50-60MW ή/και μεγαλύτερο, με τη συμμετοχή ως εταίρους την Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα το ΥΕΕΒΤ ή/και κρατική Αρχή, ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που έχει εμπειρία σε τέτοιες καινοτόμες προτάσεις και του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου ο οποίος θα είναι ο αιτητής. Μελετάμε εδώ και λίγους μήνες το ενδεχόμενο και μετά από αρχική έρευνα που πραγματοποιήσαμε υπάρχει δυνατότητα να αντληθούν σοβαρά κονδύλια από την ΕΕ αφού θα μιλάμε για έργο ενέργειας common interest και θα αφορά μεταξύ άλλων research και innovation – ορολογίες που χρησιμοποιούν οι φορείς για EU Funding. Παράλληλα βλέπουμε και τα πολιτικά οφέλη αφού μπορεί το συγκεκριμένο έργο να χωροθετηθεί στα όρια της ΑΟΖ μας προστατεύοντας την περισσότερο. Το όλο έργο θα αφορά τους μελλοντικούς στόχους της ΚΔ για τις ΑΠΕ για το 2030.

4.    Κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρο ότι με τις προτάσεις μας γίνεται σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης των σχεδιασμών της ΚΔ με χειροπιαστές λύσεις για να καλύψουμε τους στόχους του 2020. Λόγω του ότι οι ημερήσιες προβλέψεις – για διάστημα των επόμενων 72 ωρών της παραγωγής των αιολικών που καταθέτουμε στον ΔΣΜΚ είναι πολύ ακριβείς, αυτό βοηθά αισθητά στη σταθερότητα και στην ασφάλεια του δικτύου ενώ παράλληλα η παραγωγή μας επεκτείνεται και τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το γεγονός ότι όλα τα δικά μας νέα έργα (λόγω μεγέθους) θα συνοδεύονται και από συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να υπάρχουν στο δίκτυο.

Κλείνοντας, αναγνωρίζουμε το σημαντικό έργο που παράγεται από το αρμόδιο Υπουργείο και επιθυμούμε ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους στενούς σας συνεργάτες ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει. Θεωρούμε λογικό να πραγματοποιηθεί μια μεταξύ μας συνάντηση, για περαιτέρω συζήτηση και εκτενή ανάλυση των πιο πάνω, βάζοντας πλέον σε μια νέα διάσταση τη συνεργασία μεταξύ του ΣΑΕΚ και του ΥΕΕΒΤ.

 

www.worldenergynews.gr