Αξιόπιστους και λειτουργικούς μηχανισμούς επάρκειας ισχύος αναζητούν τα κράτη – μέλη της ΕΕ

Αξιόπιστους και λειτουργικούς μηχανισμούς επάρκειας ισχύος αναζητούν τα κράτη – μέλη της ΕΕ

Η ύπαρξη των ΑΔΙ αποτελεί μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΗ

Πανευρωπαϊκός είναι ο προβληματισμός όσον αφορά την αναγκαιότητα δημιουργίας Μηχανισμών Επάρκειας Ισχύος που θα δώσουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία και επαρκή τροφοδότηση των ηλεκτρικών συστημάτων.
Οι συζητήσεις γύρω από το θέμα εντείνονται λόγω και της προώθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του λεγόμενου "Winter Package", που υιοθετεί εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ έως το 2030, σε συνδυασμό και το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα και από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντιπρόεδρος της Πολωνικής Ένωσης Ηλεκτρισμού (PKEE), Filip Grzegorczyk έδωσε συνέντευξη στο EURACTIV Ισπανίας, ειδικά για το θέμα των μηχανισμών επάρκειας ισχύος τους οποίους χαρακτήρισε ως απολύτως απαραίτητους.
Όπως είπε, η Πολωνία έχει ήδη κοινοποιήσει το σχέδιο της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια η κατανάλωση ηλεκτρισμού θα αυξηθεί με ραγδαίους ρυθμούς φθάνοντας το 24%.
Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, το θέμα έχει τεθεί με έμφαση από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη, ενώ αποτελεί μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΗ σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο McKinsey.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο «project compass» της ΔΕΗ, πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί, υπάρχουν μία σειρά από ρυθμιστικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρώτο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής για την υποστήριξη των θερμικών μονάδων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια εφοδιασμού και οι οποίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε σχέση με την κερδοφορία τους.

«Χέρι – χέρι» ΑΠΕ και συμβατικές πηγές ενέργειας

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της PKEE Filip Grzegorczyk δηλώνει στο EURACTIV πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να ενδιαφέρεται πολύ για το κλίμα και όχι αρκετά για την ασφάλεια του εφοδιασμού και αυτό είναι μειονέκτημα».
Επίσης χαρακτηρίζει ως πραγματικό πρόβλημα το μηχανισμό αύξησης της τιμής του CO2 (EPS 550) και τονίζει ότι εάν δεν ισχύσει για τη γερμανική αγορά δεν θα πρέπει να ισχύσει και για την αγορά της Πολωνίας.
Απαντώντας εξάλλου στο ερώτημα εάν οι ΑΠΕ είναι η λύση για τη διασφάλιση επάρκειας σημειώνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά τα αιολικά χρειάζονται αξιόπιστες εφεδρικές και συμβατικές πηγές και προσθέτει: «Είναι ένα είδος παράδοξου, πρέπει να αναπτύξουμε συμβατικές πηγές ενέργειας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις συμβατικές πηγές ενέργειας για να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές».
Εξάλλου απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος του Μηχανισμού που διεκδικεί η Πολωνία ο κ. Filip Grzegorczyk σημειώνει πως «δεν υπολογίζουμε πολύ υψηλά κόστη, αλλά όταν μιλάμε για το κόστος, πρέπει πάντα να αναρωτιόμαστε, ποια θα είναι η εναλλακτική λύση του προβλήματος. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά το γεγονός ότι το κόστος του black out θα είναι πολύ υψηλότερο από την πρόσθετη πληρωμή για τη λειτουργία των αγορών ισχύος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα είναι ευπρόσδεκτος. Αν θέλετε να είστε ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώσετε για αυτό».
Τέλος, σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν εμπόδια στην  ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των Μηχανισμών Επάρκειας Ισχύος σημειώνει: «Διαφωνώ απολύτως. Έχουμε ήδη ορισμένα παραδείγματα μηχανισμών χωρητικότητας στην Ευρώπη και, για να είμαστε ειλικρινείς, από ορισμένες χώρες δεν κοινοποιήθηκαν καν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα όσα κάναμε στην Πολωνία, όσον αφορά τις αγορές ισχύος, ανταποκρίνονταν στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι διαφανή και σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αν κοιτάξουμε την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ως συνδυασμό περισσότερων από είκοσι εγχώριων αγορών που συνεργάζονται καλά, είναι απολύτως εντάξει όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ».

www.worldenergynews.gr