ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 93% της παραγωγής ΑΠΕ Μαρτίου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 93% της παραγωγής ΑΠΕ Μαρτίου 2018

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 730 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 924.954,37 €

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2018.

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 730 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 924.954,37 €, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο.

 

www.worldenergynews.gr