Υπουργείο Ανάπτυξης: Εταιρείες εμπορίας καυσίμων και πρατήρια απορροφούν τις αυξήσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εταιρείες εμπορίας καυσίμων και πρατήρια απορροφούν τις αυξήσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου

Οι φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας υγρών καυσίμων περιόρισαν τα κέρδη τους ώστε να μην μετακυλισθεί στον καταναλωτή το σύνολο της ανόδου που εμφάνισαν οι διεθνείς τιμές

Μεμονωμένα είναι τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων, με τους επιτήδειους που αξιοποιούν σαν ευκαιρία την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου για να βάλουν.. φωτιά στις τιμές στην αντλία.
Αντίθετα, ο κανόνας είναι πως τόσο οι εταιρείες εμπορίας όσο και τα πρατήρια απορροφούν μέρος των αυξήσεων, μέσω του περιορισμού των μικτών περιθωρίων τους, ώστε να είναι μικρότερη η επιβάρυνση των καταναλωτών.
Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, το οποίο υποβλήθηκε από το υπουργείο Οικονομίας - Ανάπτυξης σε απάντηση προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρο Καράογλου, για τη μείωση των ελέγχων και των εσόδων από την αγορά καυσίμων.
Στο έγγραφο, η Γενική Γραμματεία επικαλείται στατιστικά στοιχεία για τις τιμές της «απλής» αμόλυβδης (95 οκτανίων) και του ντίζελ κίνησης, σε δύο πρόσφατες χρονικές περιόδους όπου οι διεθνείς τιμές του αργού σημείωσαν «ράλι».
Σε αυτές τις περιόδους, οι τιμές των δύο καυσίμων στην αντλία δεν ακολούθησαν ανάλογη ανοδική πορεία.
Κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο οι έμποροι όσοι και οι πρατηριούχοι περιόρισαν τα κέρδη τους, ώστε να μην μετακυλισθεί στον καταναλωτή όλη η αύξηση των διεθνών τιμών.
 

Μείωση περιθωρίου κέρδους

Έτσι, για παράδειγμα, στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2018 – Μάιος 2018, ενώ η τιμή του brent παρουσίασε αύξηση κατά 11,49%, η μέση τιμή της «απλής» αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 4,62% και του ντίζελ κίνησης 5,35%.
Κι αυτό, μάλιστα, τη στιγμή που οι διϋλιστηριακές τιμές παρουσίασαν άνοδο κατά 14,77% και 11,53%, καθώς καθορίζονται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο και είναι ευθέως συνδεδεμένες με τις τιμές Platts. 
Η υπόλοιπη αύξηση απορροφήθηκε από τους υπόλοιπους «κρίκους» της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μάλιστα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, το μικτό περιθώριο εμπορίας σημείωσε πτώση, αντί για αύξηση, της τάξης του -7,6%.
Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από την ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών στο χρονικό διάστημα Μάιος 2017 – Μάιος 2018, στο οποίο η τιμή του brent «σκαρφάλωσε» κατά 49,68%.
Την ίδια χρονική περίοδο, η μέση τιμή της «απλής» αμόλυβδης αυξήθηκε κατά 7,08% και του ντίζελ κίνησης κατά 10,19%.
Και πάλι η αύξηση των διϋλιστηριακών τιμών ήταν μεγαλύτερη, με δεδομένο πως είναι πιο «άκαμπτη» η διαμόρφωσή της από τις τιμές Platts.
Έτσι, επιβαρύνθηκαν κατά 26,76% στη «απλή» αμόλυβδη και κατά 28,85% για το ντίζελ κίνησης.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα μικτά περιθώρια εμπορίας μειώθηκαν κατά -18,25% και κατά -20,96% για τα δύο καύσιμα.

www.worldenergynews.gr