Άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των έργων εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ

Άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των έργων εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ

Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και για την εξοικονόμηση ενέργειας

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των έργων εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ που έχουν βαλτώσει και τα οποία περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της εταιρίας επιδιώκουν οι φορείς της αγοράς ενέργειας, καθώς η υλοποίησή τους είναι κρίσιμη για την εξέλιξη του κλάδου.

Τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνονται στο 5ετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν κεντρικό άξονα αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του και σηματοδοτούν την πορεία της εταιρίας στο προσεχές μέλλον.

Αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ προς μια σύγχρονη εταιρία διαχείρισης δικτύων μέσω ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Τα στρατηγικά έργα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκσυγχρονισμού τεχνολογιών με πυρήνα τα έξυπνα δίκτυα, αλλά και έργα εκσυγχρονισμού των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρίας, με οδηγό τις νέες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εν κατακλείδι, τίθεται το ερώτημα ότι για να γίνουν όλα αυτά, μήπως πρέπει να αλλάξει η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ;

Ο μετασχηματισμός των δικτύων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια και για την εξοικονόμηση ενέργειας

Πρόσφατα, υπεγράφη δανειακή σύμβαση, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αξίας 45 εκ. ευρώ, για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 85 εκατ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ, συμμετέχοντας με 50% στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 170 εκ. ευρώ.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά και περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων σύγχρονων υποσταθμών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεποπτείας και τηλεχειρισμών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης, εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για την τροφοδοσία νησιωτικών συμπλεγμάτων καθώς και έργα τηλεμέτρησης.

 

www.worldenergynews.gr