Μειωμένη κατά 50% η επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΟΜΕ Οκτωβρίου – Καμία αλλαγή στην θερινή δημοπρασία

Μειωμένη κατά 50% η επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΟΜΕ Οκτωβρίου – Καμία αλλαγή στην θερινή δημοπρασία

Προϋπόθεση είναι η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Στο πνεύμα όσων συμφώνησε το ΥΠΕΝ με τους δανειστές για την τέταρτη αξιολόγηση, το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πως με τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για πώληση των μονάδων (που έχει ήδη γίνει), θα μειωθεί κατά 50% η ρήτρα στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, δηλαδή οι επιπλέον ποσότητες που δημοπρατούνται στην περίπτωση που το μερίδιο της ΔΕΗ αποκλίνει περισσότερο από 2% από τους μνημονιακούς στόχους.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση αφήνει ανεπηρέαστη την επόμενη δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου, όπως προβλέπει η απόφαση του περασμένου Ιανουαρίου της ΡΑΕ, σχετικά με τον «οδικό χάρτη» των ΝΟΜΕ εντός του 2018. Έτσι, στη διαδικασία του Ιουλίου θα εκχωρηθούν 400 MWh/h ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση.
Στα 400 MWh/h περιλαμβάνονται όντως επιπλέον ποσότητες λόγω της ρήτρας, και πιο συγκεκριμένα 210 MWh/h.
Ωστόσο, αυτές οι ποσότητες αποτελούν υπόλοιπο από την προσαύξηση των 594 MWh/h που αποφασίσθηκε τον Ιανουάριο λόγω της απόκλισης του μεριδίου της ΔΕΗ στο τέλος της περασμένης χρονιάς, και οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να εκχωρηθούν στις δύο πρώτες δημοπρασίες (του Ιανουαρίου και του Απριλίου).
Έτσι, για να μην υπάρχει μεγάλη αυξομείωση στις δημοπρατούμενες ποσότητες ανά διεξαγωγή των ΝΟΜΕ μέσα στο 2018, κρίθηκε σκόπιμο οι 210 από τις 594 MWh/h να «μεταφερθούν» στην τρίτη δημοπρασία.
Επομένως, με δεδομένο ότι αφορούν προγενέστερη ενεργοποίηση της ρήτρας, και προφανώς η ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, δεν επηρεάζονται από τη μείωση της ρήτρας κατά 50%.

Επανεξέταση του μεριδίου της ΔΕΗ

Υπενθυμίζεται πως εντός του Ιουνίου, η ΡΑΕ θα επανεξετάσει την πορεία περιορισμού του μεριδίου της ΔΕΗ και, με δεδομένο πως αυτή συνεχίζει να αποκλίνει από τους μνημονιακούς στόχους, θα αποφασίσει μία ακόμη προσαύξηση των ποσοτήτων για το 2018, που θα αφορά την τελευταία φετινή δημοπρασία, του επόμενου Οκτωβρίου.
Επομένως, η ελάττωση κατά 50% της ρήτρας θα εφαρμοσθεί σε αυτές τις επιπλέον ποσότητες που θα εκχωρηθούν τον Οκτώβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πλήρης κατάργηση της ρήτρας, που προβλέπει επίσης το πολυνομοσχέδιο, θα αφορά τις δημοπρασίες της επόμενης χρονιάς.
Προϋπόθεση για την κατάργηση είναι η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreements) για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, η οποία θα υλοποιηθεί τον Οκτώβριο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την αποεπένδυση.
Η δημοπρασία του Ιουλίου θα διεξαχθεί επίσης με διαφορετική τιμή εκκίνησης, καθώς όπως έχει γράψει ήδη το World Energy News, μέσα στον Ιούνιο θα αναθεωρηθεί με βάση πρόταση της ΡΑΕ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η τιμή αναμένεται να επαναπροσδιορισθεί λίγο κάτω από τα 37 ευρώ ανά MWh/h, αισθητά αυξημένη από την τρέχουσα τιμή των 32,05 ευρώ ανά MWh/h, λόγω της ανόδου των δικαιωμάτων ρύπων.

www.worldenergynews.gr