ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 84% της παραγωγής ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 84% της παραγωγής ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2018

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018, οπότε και θα εξοφληθούν 4.590 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 55.314,75€ (84% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

 

www.worldenergynews.gr