Δεκάδες αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργικές περιοχές της Κύπρου

Δεκάδες αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργικές περιοχές της Κύπρου
Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν γόνιμη αρδευόμενη γη, ακόμα και σε περιοχή αναδασμού (πολεοδομική ζώνη Ζ1) για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, όπως είναι η κατασκευή δρόμων και άλλων υποδομών
Δεκάδες αιτήσεις υποβάλλονται από την αρχή του χρόνου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργικές περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο.
Όπως αναφέρεται στον «Φιλελεύθερο», οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν γόνιμη αρδευόμενη γη, ακόμα και σε περιοχή αναδασμού (πολεοδομική ζώνη Ζ1) για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, όπως είναι η κατασκευή δρόμων και άλλων υποδομών.
Οι πλείστες δε αιτήσεις αφορούν στην περιοχή Αγίου ΙωάννΗ Μαλούντας, μια περιοχή που έχει γίνει το μήλον της Έριδος για αρκετές εταιρείες, οι οποίες πληρώνουν μάλιστα τους ιδιοκτήτες γης ποσό που ξεπερνά τα €300 το δεκάριο για ενοίκιο.
Μόνο κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, από τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος επί συνόλου 70 μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποβλήθηκαν, οι 42 αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε κοινότητες, αλλά και δήμους σε όλες τις επαρχίες πλην της Αμμοχώστου. Οι πλείστες αιτήσεις αφορούν πεδιάδες της επαρχίας Λευκωσίας, και ακολουθεί η Λάρνακα, η Λεμεσός και η Πάφος.
Για το θέμα αυτό υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και συγκεκριμένα τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες ζητούν να μην παραχωρούνται άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές που εφαρμόζεται ο αρδευτικός αναδασμός ή σε γόνιμη γη, αλλά να δίνονται άδειες σε άγονη γη. Θέση την οποία ασπάζεται τόσο η Διεύθυνση του υπουργείου Γεωργίας, όσο και το Τμήμα Γεωργίας. Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε να μην αδειοδοτείται το κάθε έργο ξεχωριστά, αλλά να διενεργηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χωροθέτηση τέτοιων έργων.
Από πλευράς του, ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, επισημαίνει με δηλώσεις του στον «Φ» ότι η πολιτική του υπουργείου είναι να διαφυλάσσεται η καλή γεωργική γη, ώστε να υπάρχει επαρκής γόνιμη γη και προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργίας. Πρόσθεσε δε ότι το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε πολύ καλή, αρδευόμενη και εύφορη γεωργική γη θα το θέσει σε προσεχή σύσκεψη που θα έχει με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας, με θέμα την πολιτική του κράτους για τα ενεργειακά.
Οι αγροτικές οργανώσεις, με επιστολή τους ημερ. 23 Μαρτίου 2018, καλούν τον υπουργό Γεωργίας όπως, οι άδειες που παραχωρούνται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών να δίνονται σε άγονη γη και όχι σε περιοχές που εφαρμόζεται ο αρδευτικός αναδασμός ή σε γόνιμη γη. Παράλληλα, αναφέρουν ότι οι αγρότες στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την καλλιεργήσιμη γη τους, αλλά και για να μπορέσουν να επιβιώσουν, ζητούν χαλίτικη, δασική ή ακόμα και τουρκοκυπριακή άγονη γη, την οποία μετατρέπουν με πολλούς κόπους και έξοδα σε γόνιμη. Από τον κ. Καδή ζητούν να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η καταστροφική αυτή τακτική.
Επιπλέον, απαντώντας στις 4 Μαΐου 2018 στη σχετική επιστολή των αγροτικών οργανώσεων, υπογραμμίζει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως το θέμα που εγείρουν. «Κυρίως όμως αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην έκδοση των σχετικών αδειών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακές Διοικήσεις και Δήμοι). Ως εκ τούτου, στις 25/01/18 έχουμε αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία εισηγούμαστε τον καθορισμό κοινής πολιτικής με σκοπό τη διαφύλαξη της γεωργικής γης, από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και άλλων μεμονωμένων αναπτύξεων. Προτίθεμαι να συζητήσω σύντομα το θέμα με τον υπουργό Εσωτερικών», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το Τμήμα Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι η άποψη του δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, εκφράζει τις ανησυχίες του για το θέμα αυτό. Επιπλέον, η Περιβαλλοντική Αρχή σε πολλές περιπτώσεις δεν προσκαλεί το Τμήμα Γεωργίας κατά την παρουσίαση των μελετών. 

Τμ. Γεωργίας: Να διαφυλαχθεί η γόνιμη γη

Οι απόψεις του Τμήματος για αναπτύξεις σε γόνιμη γη είναι: 

1) Οι προτεινόμενες περιοχές για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων από εδαφολογικής άποψης χαρακτηρίζονται ως πολύ καλή γεωργική γη, είναι αρδευόμενες περιοχές και καλλιεργούνται με εσπεριδοειδή, πατάτες και εποχιακά λαχανικά.

2) Από την έναρξη της εφαρμογής του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72, μεγάλες εκτάσεις εύφορης, αρδευόμενης γεωργικής γης έχουν ενταχθεί σε ζώνες ανάπτυξης για οικιστικούς, τουριστικούς και παραθεριστικούς σκοπούς.

3) Η ανάγκη προστασίας της γεωργικής γης, ιδιαίτερα της εύφορης και αρδευόμενης. οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή είναι το δημιούργημα χιλιάδων ετών και αποτελεί το πολυτιμότερο εθνικό κεφάλαιο, καθότι, πέραν των άλλων ρόλων της, σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφών προϊόντων και στη μέγιστη δυνατή αυτάρκεια τροφίμων της κάθε χώρας. Συνεπώς, η αρδευόμενη γεωργική γη συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμη και για τις βιομηχανικές χώρες, στις οποίες αρδεύεται ένα πολύ ψηλό ποσοστό της γεωργικής γης. 

4) Η προστασία και διατήρηση της λιγοστής γεωργικής γης στην Κύπρο επιβάλλεται γιατί η κατοχή και του 37% της χώρας μας από τα τουρκικά στρατεύματα και η μετακίνηση του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές έχει μειώσει την αυτάρκεια τροφίμων για τον ντόπιο πληθυσμό και τους τουρίστες.

5) Αυτό επιτείνεται και από την παρατηρούμενη συνεχή συρρίκνωση/ απερήμωση της υπαίθρου και την, ένεκα τούτου, εγκατάλειψη της γεωργικής γης. 

6) Σε όλες τις χώρες του κόσμου ο ρόλος της γεωργίας δεν αξιολογείται μόνο με τον απλό οικονομετρικό δείκτη που εκφράζει την αξία της γεωργικής παραγωγής σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά με τη γενική συνεισφορά της γεωργίας στις εξαγωγές, μεταποίηση, μεταφορές, εμπόριο, προμήθεια λιπασμάτων, φαρμάκων, μηχανημάτων, ζωοτροφών κλπ., στον αγροτουρισμό και στην απασχόληση που προσφέρει σε όλο το φάσμα από την παραγωγή μέχρι την πώληση τροφίμων. Με βάση το ρόλο αυτό της γεωργίας υπολογίζεται ότι ακόμη και στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες απασχολείται στους τομείς αυτούς το 20%-25% του πληθυσμού. 

7) Το Τμήμα Γεωργίας δεν διαφωνεί με την εφαρμογή των αναπτυξιακών σχεδίων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του κράτους, αλλά έχει την άποψη ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων σε εύφορη γεωργική γη, ιδιαίτερα δε όταν αυτή αρδεύεται.

www.worldenergynews.gr