Βγήκε η υπουργική απόφαση για τα παράβολα των ενεργειακών επιθεωρητών

Βγήκε η υπουργική απόφαση για τα παράβολα των ενεργειακών επιθεωρητών
Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού
Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος-Ενέργειας, καθώς και του διοικητή ΑΑΔΕ, καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων.
Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.

Δείτε την εν λόγω απόφαση εδώ
www.worldenergynews.gr