ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 92% της παραγωγής ΑΠΕ Οκτωβρίου 2017

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 92% της παραγωγής ΑΠΕ Οκτωβρίου 2017
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2017, όπως ενημερώνει ο ΛΑΓΗΕ.
Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 1.310 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 159.457,45€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 92% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο.

www.worldenergynews.gr