«Κλειδί» για την ισορροπία του διεθνούς εμπορίου, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

«Κλειδί» για την ισορροπία του διεθνούς εμπορίου, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας
Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης
Η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα «στην αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους» ώστε να μην δημιουργούνται σημαντικά μειονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο βιομηχανία.  
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μεταξύ άλλων το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε χθες (12/3) στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, λόγω της απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στις χώρες της ΕΕ.
Η «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τη σημασία των συμπερασμάτων που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με τα οποία τονίζεται εκ νέου η ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ ως καθοριστικού παράγοντα για το μέλλον της Ευρώπης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζεται ότι «η Ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση» και επισημαίνεται ότι η ΕΕ «χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση που θα αξιοποιεί και θα ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας και των επιχειρήσεών μας, υπό το φως μάλιστα των μέτρων βιομηχανικής πολιτικής (που λαμβάνονται) σε άλλες περιοχές του κόσμου».

Ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου

Σε ότι αφορά την απόφασης των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στις χώρες της ΕΕ, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι «το διεθνές εμπόριο είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και αναγνωρίζουν τη σημασία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και του διεθνούς εμπορίου για τη βιομηχανία της ΕΕ.
Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ μιας εύρωστης πολιτικής διεθνούς εμπορίου «που υποστηρίζει ένα ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες πολυμερές σύστημα διεθνούς εμπορίου, με κεντρικό το ρόλο του ΠΟΕ», ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι «το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις μπορούν να είναι ελεύθερα μόνο εάν είναι επίσης δίκαια και αμοιβαία επωφελή».
«Στο πλαίσιο αυτό», τονίζουν οι Υπουργοί της ΕΕ, «και προκειμένου να διασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καλούνται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να προετοιμάσουν την κατάλληλη απάντηση, ως προς την αντιμετώπιση των βιομηχανικών στρατηγικών τρίτων χωρών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (και) στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα».

www.worldenergynews.gr