Νέο επιμερισμό χωρίς συνολική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ προωθούν ΥΠΕΝ και ΡΑΕ – Ποιοι καταναλωτές ευνοούνται

Νέο επιμερισμό χωρίς συνολική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ προωθούν ΥΠΕΝ και ΡΑΕ – Ποιοι καταναλωτές ευνοούνται
Για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών, πέραν των πιθανών αυξήσεων του Ειδικού Τέλους, θα υπάρξει και επιπλέον επιβάρυνση λόγω της αναδρομικής ισχύος των νέων χρεώσεων
Μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση καλείται να λύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη ΡΑΕ εν όψει της υποχρεωτικής προσαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας.
Πρόκειται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 και στοχεύει στην υιοθέτηση μέτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενεργοβόρου βιομηχανίας σε αντιστάθμισμα των πολιτικών στους τομείς ενέργειας και του κλίματος, υπό συγκεκριμένους όρους.
Με τις Κατευθυντήριες Γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρέχουν κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία, με τη μορφή του πλαφόν στη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ (τέλος υπέρ των ΑΠΕ).
Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα μέτρο ευνοϊκό για τη βιομηχανία και ειδικά για τη βιομηχανία που είναι εκτεθειμένη στο ενεργειακό κόστος αφού αυτό ξεπερνά το 20% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της παραγωγής της.   
Το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ από την 1 Ιανουαρίου του 2019, δηλαδή από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη στις βιομηχανίες τους, κατ’ αρχήν θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά δεύτερο λόγο να είναι ανάλογες μεταξύ τους, δηλαδή να μην παρέχονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Αναθεώρηση χρεώσεων με ανακατανομή κόστους

Σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλος ο κατάλογος των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών προκειμένου να γίνει μια νέα κατανομή που θα καταλήγει μεν στο ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά το σύνολο του εσόδου (δηλαδή 1 δις ευρώ ετησίως) και παράλληλα θα ενσωματώνει τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τις διάφορες κατηγορίες των επιχειρήσεων ανάλογα με την έκθεση τους στο ενεργειακό κόστος.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση η οποία καθίσταται ακόμη δυσκολότερη δεδομένου ότι η σύγκλιση θα πρέπει να γίνει αναδρομικά και για την περίοδο 2013 – 2019.
Αυτό σημαίνει ότι για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών πέραν των πιθανών αυξήσεων θα υπάρξει και επιπλέον επιβάρυνση για τα προηγούμενα έτη.
Την εξίσωση αυτή προσπαθεί να λύση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη ΡΑΕ.
Όπως φαίνεται θα πρέπει να ανοίξει ένα  μητρώο για να εγγραφούν όλοι οι πιθανοί δικαιούχοι της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές και στη συνέχεια η ΡΑΕ να προχωρήσει σε νέα κατανομή της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ με στόχο το τελικό έσοδο να παραμένει στο 1 δις ευρώ.
Όσο δε για τις διαφορές που θα προκύψουν από τα προηγούμενα έτη φαίνεται ότι αυτές θα κατανεμηθούν σταδιακά σε βάθος κάποιων ετών που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί επακριβώς.
Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν της ενεργοβόρου βιομηχανίας (χάλυβας, αλουμίνιο, κλωστοϋφαντουργία κλπ) που ευνοείται από τις Κατευθυντήριες της ΕΕ προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για επιμέρους ειδικές κατηγορίες καταναλωτών όπως οι αγρότες, τα νοσοκομεία, τα υπουργεία, τα κρατικά κτήρια, τα μέσα συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, αλλά και τα λιγνιτορυχεία της ΔΕΗ.
Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να γίνει η επίσημη κοινοποίηση της ελληνικής πρότασης σύντομα, ώστε να εφαρμοστεί από τον Ιούλιο.

www.worldenergynews.gr