ΡΑΕ: Προσθήκη του αναβαθμισμένου σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας στο δεκαετές του ΕΣΦΑ για τη σύνδεση με TAP

ΡΑΕ: Προσθήκη του αναβαθμισμένου σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας στο δεκαετές του ΕΣΦΑ για τη σύνδεση με TAP
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2018
Σε συνέχεια της διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026, η ΡΑΕ έθεσε σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση νέο κείμενο που υπεβλήθη από το Διαχειριστή.
Το εν λόγω κείμενο αφορά στην ένταξη νέου έργου στο ΠΑ ΕΣΦΑ 2017-2026 με προϋπολογισμό υλοποίησης 15 εκατ. €. Πρόκειται για τον αναβαθμισμένο σταθμό συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, ο οποίος αποσκοπεί στη σύνδεση του συστήματος με τον αγωγό ΤΑΡ μελλοντικά.
Επίσης, περιλαμβάνει τον επανυπολογισμό της επίπτωσης των νέων έργων του Σχεδίου ΠΑ ΕΣΦΑ 2017-2026 στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ.
Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί της συνημμένης εισήγησης του Διαχειριστή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2018.
 

Συνημμένα αρχεία

  1. Συμπληρωματική υποβολή Συμπληρωματική υποβολή  (μέγεθος: 587,012 kb)

www.worldenergynews.gr