Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια στη λιανική ρεύματος - Απώλειες μισής μονάδας στα μερίδια της ΔΕΗ

Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια στη λιανική ρεύματος - Απώλειες μισής μονάδας στα μερίδια της ΔΕΗ
Η μικρή υποχώρηση του μεριδίου της ΔΕΗ συνδυαζόμενη με την «οριακά ανεκτή» τιμή στην τελευταία δημοπρασία δημιουργεί προσδοκίες για την πορεία του ανταγωνισμού και της μετακίνησης πελατών κατά το 2018
Στο 85% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στο τέλος Ιανουαρίου από 84,21% που ήταν στα τέλη Νοεμβρίου.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα μερίδια των εναλλακτικών προμηθευτών διαμορφώθηκαν το Δεκέμβριο ως εξής:


Elpedison 3,40% από 3,72% το Νοέμβριο (1,63% χαμηλή, 1,45% μέση, 0,32% υψηλή τάση)

Μυτιληναίος 3,36% από 3,57% (1,74%, 1,60%, 0,01%)

Ήρων 3,19% από 3,79% (1,34% χαμηλή, 1,85% μέση)

Watt & Volt 1,29% από 1,26% (1,13%, 0,16%)

NRG 0,86% από 0,95% (0,34%, 0,52%)

Volterra 0,85% από 0,89% (όλο στη μέση τάση)

Green 0,43% από 0,48% (0,30%, 0,13%)

ΕΛΤΑ 0,30% από 0,22% (0,14%, 0,16%)

OTE 0,26% από 0,28% (στη χαμηλή τάση)

KEN 0,25% από 0,20% (0,19%, 0,06%)

Volton 0,10% από 0,08% (0,09%, 0,01%)

Novaera 0,05% από 0,04% (στη μέση τάση)

Interbeton 0,04% από 0,05 (0,03% στη μέση)

Growth 0,04% από 0,04% (0,01%, 0,03%)

Viener 0,03% από 0,007% (στη μέση τάση)

ΕΠΑ ΘΕΣΣ 0,01%

www.worldenergynews.gr