Μείωση ρεκόρ στην κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα λόγω κρίσης – Επιστροφή στα επίπεδα του 1996!

Μείωση ρεκόρ στην κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα λόγω κρίσης – Επιστροφή στα επίπεδα του 1996!
Αν και η πτώση δεν ήταν αποτέλεσμα της υλοποίησης πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, εντούτοις η χώρα μας καταφέρνει να πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο περιορισμού της κατανάλωσης
Πρωταθλήτρια στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αναδείχθηκε η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2006 - 2016.
Η βαθιά οικονομική κρίση και η συνακόλουθη ενεργειακή φτώχεια στην οποία έχουν περιπέσει τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις (χρωστούν στη ΔΕΗ σχεδόν 3 δις ευρώ), έχουν και ένα «θετικό» αποτέλεσμα, αφού η Ελλάδα φαίνεται να πετυχαίνει τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020.
Βέβαια ο στόχος αυτός της ΕΕ έχει τεθεί προκειμένου να γίνεται αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και εξοικονόμηση.
Όμως η Ελλάδα επέτυχε τον στόχο λόγω κρίσης και χωρίς να έχει σχεδιάσει ή εφαρμόσει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Αντίθετα το πάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας τόσο σε ότι αφορά τα νέα κτίρια, όσο και τις επισκευές των παλαιών, έχει οδηγήσει σε περεταίρω υποβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Μια εικοσαετία πίσω

Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία γύρισε 20 χρόνια πίσω όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, η οποία το 2016 βρισκόταν στα επίπεδα του 1996 και μαζί με τη Μάλτα και τη Ρουμανία ήταν οι τρεις χώρες της ΕΕ όπου η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ξεπέρασε το 20%.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στην Ελλάδα κατά τα έτη 1996 - 2006 είχε καταγραφεί αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 28,7%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η πτώση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2006 - 2016 έφθασε το 23,6% και είναι η μεγαλύτερη μείωση που καταγράφηκε μεταξύ του συνόλου των κρατών μελών της ΕΕ.
Ειδικότερα, την περίοδο 2006 - 2016, η ενεργειακή κατανάλωση περιορίστηκε επίσης στη Μάλτα (-22,5%), στη Ρουμανία (-20,2%), στην Ιταλία και τη Βρετανία (-17.8%), στη Λιθουανία (-17.7%) κλπ.
Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε σε Εσθονία (13,4%) και Πολωνία (3,2%).
Το 2016, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ ήταν 4% εκτός του στόχου.
Από το 1990 (το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), η κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,7%.
Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, η απόσταση από τον στόχο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας παρουσίαζε μεγάλες διακυμάνσεις. Η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρήθηκε το 2006 (+16,2%) και η μικρότερη το 2014 (- 2,1% κάτω από το στόχο).
Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, το χάσμα αυξήθηκε και πάλι, σε 4% πάνω από τον στόχο του 2020, που ισοδυναμεί με κατανάλωση 1.543 Mtoe (million tonnes of oil equivalent - εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) το 2016.
Το 2015 ήταν η μοναδική χρονιά που η ΕΕ πληρούσε τον στόχο ενεργειακής απόδοσης των 1.086 Mtoe.

www.worldenergynews.gr