Βρετανία: Σε ισχύ το 2025 τα νέα όρια εκπομπών για τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς

Βρετανία: Σε ισχύ το 2025 τα νέα όρια εκπομπών για τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς
Τα νέα όρια θα οδηγήσουν σε κλείσιμο πολλές μονάδες με καύση άνθρακα
Η Βρετανία θα ορίσει ένα όριο εκπομπών για τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς που λειτουργούν με άνθρακα από την 1η Οκτωβρίου 2025, αναγκάζοντάς τους να κλείσουν, εκτός αν είναι εφοδιασμένοι με τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή 5/1.
 Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την επίτευξη των κλιματικών στόχων η Βρετανία ανακοίνωσε ότι το 2015 ότι θα θέσει τέλος στο "αμείωτο" ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα - εγκαταστάσεις χωρίς τεχνολογία για τη δέσμευση και αποθήκευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - έως το 2025.
 Το Τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής (BEIS) επεξεργάστηκε το σχέδιο που θα καθορίζει ένα όριο εκπομπών μέχρι 450 γραμμάρια CO2 για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται για να εξασφαλίσει ότι οι  ρυπογόνες μονάδες θα κλείσουν.
 Δεδομένου ότι η Βρετανία εισήγαγε φόρο επί των εκπομπών CO2 από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής το 2013, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα κατέρρευσε, ενώ η χώρα πέρυσι είδε την πρώτη της ημέρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς άνθρακα από τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα.
 Περίπου 6 gigawatts (GW) της ενεργειακής δυναμικότητας με καύση άνθρακα είναι σήμερα σε χρήση, ικανό να τροφοδοτεί περίπου 6 εκατομμύρια σπίτια, αλλά η BEIS δήλωσε ότι μέχρι το 2025, αναμένει ότι αυτό θα μειωθεί σε μόλις 1,5 GW και ότι άλλες μορφές παραγωγής θα καλύψουν το έλλειμμα.
 Με πολλά από τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας να κλείνουν στα τέλη της δεκαετίας του 2020 και λίγα νέα εργοστάσια να κατασκευάζονται, η κυβέρνηση άρχισε το 2017  τις πληρωμές χωρητικότητας.
Η Βρετανία έχει νομικά δεσμευτικό στόχο να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 σε 80% κάτω από τα επίπεδα του 1990, ως μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α