Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Όλα τα νέα κτήρια θα είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» από το 2021 και μετά
Προειδοποιητική επιστολή έστειλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη - μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτήρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και να επιβάλουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Επιπλέον, απαιτεί από τα κράτη - μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτήρια θα είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» από το 2021 και μετά (από το 2019 για τα δημόσια κτήρια).

Πηγή: ΑΜΠΕ

panagiotis