Ποιές είναι οι συνολικής ισχύος 600MW Μονάδες της Μεγαλόπολης που "σφράγισαν" την Συμφωνία

Ποιές είναι οι συνολικής ισχύος 600MW Μονάδες της Μεγαλόπολης που
Οι μονάδες αυτές θα αποτελέσουν τα βασικά ατού του market test για προσέλκυση επενδυτών
Οι δύο μονάδες της Μεγαλόπολης που συμπεριλήφθηκαν στο χαρτοφυλάκιο πώλησης λιγνιτικών της ΔΕΗ, στοιχείο που οδήγησε στην επισφράγιση της Συμφωνίας αποτελούν δύο φιλέτα του λιγνιτικού δυναμικού της χώρας.
Διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Σταθμός Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ

 H Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης που τέθηκε σε λειτουργία το 1975 είναι εγκατεστημένης ισχύος 300MW.
Ο λέβητας της Μονάδας είναι κατασκευής VKW, φυσικής κυκλοφορίας, διπλής διαδρομής καυσαερίων, με αναθέρμανση του ατμού που εξέρχεται από το στρόβιλο της υψηλής πίεσης.
Ο Λέβητας αυτός είναι όμοιος με τους αντίστοιχους των δυο άλλων μονάδων, με μόνη τη διαφορά ότι δεν έχει κυκλώνες.
Έχει έξη μύλους λιγνίτη τύπου DGS BABCOCK με ικανότητα ο καθένας 180ton/h.
Για την επίτευξη πλήρους φορτίου με τις συμβατικές τιμές λιγνίτη, απαιτείται η λειτουργία πέντε μύλων ενώ ο έκτος είναι εφεδρικός.
Ο τρόπος ξήρανσης του λιγνίτη είναι ο ίδιος ακριβώς με τον αντίστοιχο των μονάδων Ι και ΙΙ.
Για την εκκίνηση, κράτηση και στήριξη της καύσης, όταν ο λέβητας είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης, ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με έξι καυστήρες πετρελαίου DIESEL.
Ο στρόβιλος της Μονάδας ΙΙΙ είναι κατασκευής KWU και αποτελείται από τρία τμήματα(υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης).
Το τμήμα της υψηλής πίεσης, χωρίς οριζόντια φλάντζα στο κέλυφος, είναι απλής ροής και τροφοδοτεί ένα διπλό προθερμαντή υψηλής πίεσης.
Το τμήμα της μέσης πίεσης είναι απλής ροής και τροφοδοτεί με δυο απομαστεύσεις ένα προθερμαντή (διπλό) υψηλής πίεσης και τον απαερωτή.
Το τμήμα της χαμηλής πίεσης του στροβίλου είναι και αυτό διπλής ροής με τρεις απομαστεύσεις που τροφοδοτούν ισάριθμους προθερμαντες χαμηλής πίεσης.

Μονάδα 4

Η μονάδα 4 λειτούργησε το 1991 και είναι ισχύος 300MW.
Έχει σαν καύσιμο και αυτή τον λιγνίτη και έιναι εξοπλισμένη με σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων και νέας τεχνολογίας ηλεκτροστατικών φίλτρων , με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά μειωμένοι οι ρύποι που απελευθερώνονται στο περιβάλλον.

www.worldenergynews.gr

panagiotis