Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ζητούν μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες

Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ζητούν μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες
Το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου στην Αττική εξυπηρετεί 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις
«Βροχή» πέφτουν τα παράπονα των καταναλωτών που δεν μπορούν να συνδεθούν με τον αγωγό φυσικού αερίου στην Αττική, για τις περιπτώσεις όπου ο κεντρικός αγωγός απέχει μόλις μερικά μέτρα από την πολυκατοικία και το σπίτι τους.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή δέχεται δεκάδες επιστολές πολιτών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζουν το αίτημα και το παράπονο των καταναλωτών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία προσπαθεί να δώσει απάντηση στο βασικό αίτημα των καταναλωτών.
Η ΡΑΕ σε σχετική απάντηση αναφέρει συγκεκριμένα ότι στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την επέκταση ή και την ενίσχυση του δικτύου, η οποία θα του επέτρεπε την άμεση σύνδεσή του, υποβάλλει σχετικό αίτημα στο διαχειριστή που αρχικά πρέπει να αποδεχτεί την εν λόγω αίτηση σύνδεσης με επέκταση δικτύου εφόσον ο αιτών προκαταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη επέκτασης.
Διευκρινίζει δε ότι η αιτούμενη επέκταση δεν θα πρέπει να προσκρούει στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου.
Επιπλέον η ΡΑΕ καθιστά σαφές στο διαχειριστή να λάβει υπόψη του την απορριφθείσα αίτηση σύνδεσης στο μελλοντικό σχεδιασμό των επεκτάσεων δικτύου.

Αιτιολογημένη απάντηση

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η οποία βρίσκεται εκτός ενεργού δικτύου ή εκτός των περιοχών προγραμματισμένων επεκτάσεων, ο ενδιαφερόμενος τελικός πελάτης μπορεί να αιτηθεί επιπλέον στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες μελλοντικής ή άμεσης εξυπηρέτησης της αίτησης σύνδεσης.
Η ΡΑΕ ενημερώνει το διαχειριστή ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να αναφέρεται ο νέος προγραμματισμός επέκτασης του δικτύου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος σύνδεσης διαμορφώνεται ανάλογα με την απόσταση του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου και κατά μέσο όρο διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ όταν η σύνδεση αφορά απόσταση έως 25 μέτρα.
Φυσικά το κόστος ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση που υπάρχουν επιπρόσθετες δυσκολίες (μετακίνηση δικτύων ύδρευσης κτλ) στην τοποθέτηση του δικτύου σύνδεσης του φυσικού αερίου.

Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή του λεκανοπεδίου είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.
Σήμερα το δίκτυο φυσικού αερίου στην Αττική ξεπερνά τα 3.400 χιλιόμετρα, καλύπτοντας περισσότερο από το 55% του οδικού δικτύου και εξυπηρετεί 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται δε ότι το σημερινό δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους από 800.000 καταναλωτές.
Το πενταετές σχέδιο της εταιρείας είναι η επέκταση του δικτύου κατά 100 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση ακόμη περίπου 50.000 καταναλωτές.

Νίκος Θεοδωρόπουλος    

www.worldenergynews.gr