Χωρίς «ζώνη ασφαλείας» το ενεργειακό σύστημα ενόψει του χειμώνα – Αμφίβολη η λειτουργία των νέων ΑΔΙ στις αρχές του 2018

Χωρίς «ζώνη ασφαλείας» το ενεργειακό σύστημα ενόψει του χειμώνα – Αμφίβολη η λειτουργία των νέων ΑΔΙ στις αρχές του 2018
Έντονος προβληματισμός των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών για την προτεινόμενη ανώτατη τιμή της αποζημίωσης, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους διαμορφώνεται σε διεθνώς πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα
Έξι μήνες από τη λήξη της ισχύος των ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) και ο νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος που προβλέπεται να τα αντικαταστήσει, έως την πλήρη εφαρμογή του Target Model, παραμένει στο στάδιο της επεξεργασίας με κίνδυνο για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες.
Παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία του νέου Μηχανισμού από τη ΡΑΕ μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής διαβούλευσης, βρίσκεται σε τελικό στάδιο και σύντομα αναμένεται η κοινοποίηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην ενεργειακή αγορά επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εγκριθεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.
Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η έγκριση του νέου Μηχανισμού θα πάρει αρκετό χρόνο και θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο αν θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή του 2018.
Αυτή η καθυστέρηση που σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το ενεργειακό σύστημα της χώρας που παραμένει χωρίς θωράκιση εν όψει της αυξημένης αιχμιακής ζήτησης των χειμερινών μηνών.       

Κερδισμένη η ΔΕΗ

Μάλιστα παράγοντες που γνωρίζουν καλά την αγορά εκφράζουν ανησυχίες αναφορικά με τις προθέσεις, αλλά και τη δυνατότητα των αρμόδιων φορέων να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κάθε μέρα που περνάει χωρίς την ύπαρξη Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος, κάποιος κερδίζει.
Οι αναφορές αυτές προφανώς φωτογραφίζουν τη ΔΕΗ, η οποία ως κύριος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εδώ και έξι μήνες είναι απαλλαγμένη από το κόστος των ΑΔΙ, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων της προς όφελος του καταναλωτή.
Η κριτική που ασκείται στο σχέδιο της ΡΑΕ από τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς εξακολουθεί να είναι έντονη και επικεντρώνεται εκτός των άλλων στην ανώτατη τιμή αποζημίωσης της ευέλικτης ισχύος η οποία στο σχέδιο της ΡΑΕ προβλεπόταν στα 25.000 ευρώ/MW ανά έτος, ενώ σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες «διορθώθηκε» στα 30.000 ευρώ/MW ανά έτος.

Χαμηλή η τιμή της αποζημίωσης

Σύμφωνα με τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ ανώτατη τιμή, βρίσκεται σε διεθνώς πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα και σε πλήρη ασυμβατότητα ακόμη και με την τιμή στόχο των 45.000 ευρώ ανά MW ανά έτος που είχε προτείνει το ελληνικό κράτος και είχε εγκρίνει ως εύλογη η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι προκειμένου οι μονάδες να είναι διαθέσιμες να παρέχουν ευελιξία στο σύστημα όταν αυτό τη χρειάζεται, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη αμοιβή – κίνητρο, η οποία θα είναι το μη ανακτώμενο κόστος από την αγορά ενέργειας.
Με άλλα λόγια θεωρούν ότι με τον προτεινόμενο Μηχανισμό αντί όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, να αμείβεται δηλαδή η διαθεσιμότητα των μονάδων για να παρέχουν ευελιξία, προτείνεται αμοιβή της υπηρεσίας ευελιξίας.  
Μάλιστα αυτή ορίζεται ως ανώτατη τιμή και όχι ως τιμή στόχος, πράγμα που σημαίνει ότι λόγω του ανταγωνισμού η τιμή κατάληξης του διαγωνισμού θα είναι ακόμη χαμηλότερη και δεν θα καλύπτει ούτε καν το ελάχιστο κόστος συντήρησης των μονάδων.
Επίσης σημειώνεται ότι η διεθνής πρακτική στις δημοπρασίες για τη διαθέσιμη ισχύ, η ανώτατη τιμή κυμαίνεται σε κάθε περίπτωση πάνω από 75.000 ευρώ ανά MW ανά έτος.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται δε, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο η ανώτατη τιμή ορίστηκε στα 83.000 ευρώ ανά MW ανά έτος.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η αγορά θεωρεί ότι εάν δεν υπάρξουν βελτιώσεις στον προτεινόμενο μηχανισμό, διακυβεύεται η βιωσιμότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να συμμετάσχουν στο μηχανισμό και επομένως η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

www.worldenergynews.gr