Μοναχολιάς: Άντληση νέων κεφαλαίων για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Μοναχολιάς: Άντληση νέων κεφαλαίων για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αναπτυξιακές και εμπορικές τράπεζες για άντληση κεφαλαίων ύψους ικανού να στηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα
Μοχλός ανάπτυξης, πόλος επενδύσεων και φορέας δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας θα είναι η ενέργεια στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς.
Ο κ.Μοναχολιάς, αναφερόμενος στα υγιή οικονομικά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, τόνισε ότι την καθιστούν "ικανότατη και ελκυστική για τραπεζικές χρηματοδοτήσεις", και γνωστοποίησε ότι η εταιρεία ήδη βρίσκεται "σε προχωρημένες συζητήσεις με αναπτυξιακές και εμπορικές τράπεζες για άντληση κεφαλαίων ύψους ικανού να στηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμά μας".
Τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σύμφωνα με τον κ. Μοναχολιά τη φέρουν ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες εταιρείες του κλάδου, με συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 2016 της τάξης των 30 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Από το βήμα του συνεδρίου για τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Ν.Α. Ευρώπη, που συνδιοργάνωσαν χθες ΔΕΗ και ΙΕΝΕ, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, ο κ. Μοναχολιάς ανέφερε ότι το ενεργειακό μίγμα στην Ελλάδα, με όρους εγκατεστημένης ισχύος αποτελείται από: 22% λιγνίτη, 9% πετρέλαιο και 16% υδροηλεκτρικά, όπου η ΔΕΗ έχει το σύνολό τους, 26% φυσικό αέριο, όπου η ΔΕΗ έχει σχεδόν τη μισή εγκατεστημένη ισχύ και 27% ΑΠΕ, όπου ο όμιλος, σύμφωνα με τον ίδιο, θέλει να ανακάμψει με νέες επιχειρηματικές δράσεις και να ανακαταλάβει σημαντικό μερίδιο της αγοράς.
Τονίζοντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και αιολικών, καταγράφονται μεγάλες, σημείωσε χαρακτηριστικά "διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό το οποίο σε σημαντικό βαθμό είναι ανεκμετάλλευτο".
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στις δυνάμεις της φύσης και σχεδιάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματά της.
"Με 20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 28 μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 160MW και με επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 500MW, έχουμε τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ", είπε.
Ο κ.Μοναχολιάς υπενθύμισε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα - βιοαέριο και συμπλήρωσε ότι "προσφάτως με επέκταση σκοπού και αλλαγή του καταστατικού, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέρχεται σε νέους τομείς δράσης, όπως στη διαχείριση αποβλήτων, την επεξεργασία θαλάσσιων ή υφάλμυρων υδάτων με στόχο την εμπορία πόσιμου νερού ή νερού άρδευσης και την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας".

www.worldenergynews.gr

panagiotis