ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

10/08/2017 16:59

ΡΑΕ: Διαβούλευση επί του κανονισμού δημοπρασιών δικαιωμάτων εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Η διαβούλευση αφορά στις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, την Αλβανία και την FYROM κατά το έτος 2018.
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει από σήμερα (10/8) η ΡΑΕ την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ επί των Κανονισμών Δημοπρασιών του Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO) για τις διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, την Αλβανία και την FYROM κατά το έτος 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΡΑΕ, ο AΔΜΗΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπέβαλε εισήγηση επί των κανόνων διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων του Ελληνικού Συστήματος με τα Συστήματα της Τουρκίας, της Αλβανίας και της FYROM κατά το έτος 2018.
Οι Διαχειριστές-μέτοχοι του Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO) και το εν λόγω γραφείο Δημοπρασιών προετοίμασαν για το έτος 2018 ένα σύνολο κανόνων για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Εναρμονισμένων Κανονισμών Δημοπρασιών (Harmonized Allocation Rules – HAR) στην SEE Region πριν από την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών της Energy Community (EnC) του ευρωπαϊκού κεκτημένου (early implementation).
Με τους κανόνες αυτούς υιοθετείται από το SEE CAO η πρόταση όλων των Διαχειριστών του ENTSO-E για την εισαγωγή των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-220246/13.04.2017) μαζί με τα παραρτήματα για τις περιφερειακές απαιτήσεις (Specific Annex for Bidding Zone Borders), αναφορικά με την κατανομή των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων (ετήσιων και μηνιαίων) που θα δημοπρατηθούν από το SEE CAO το 2018.
Επιπροσθέτως, καθώς οι έμμεσες (implicit) ημερήσιες δημοπρασίες που περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015 δεν έχουν εφαρμογή στα σύνορα των ζωνών προσφοράς του SEE CAO, το SEE CAO θα πραγματοποιήσει άμεσες (explicit) ημερήσιες δημοπρασίες και για το λόγο αυτό το SEE CAO και οι Διαχειριστές-μέτοχοι ετοίμασαν το αντίστοιχο κείμενο κανόνων.
Κατόπιν αυτών, η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση:
-    Πρόταση για την εισαγωγή των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς
-    Παράρτημα για τις περιφερειακές απαιτήσεις των εναρμονισμένων κανόνων κατανομής των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς
-    Κανόνες  για την άμεση ημερήσια κατανομή δυναμικότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς
Το σύνολο των κειμένων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το SEE CAO από τις 13 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου 2017.
Ωστόσο, καθώς κατά τις διατάξεις του Άρθρου 280 παρ. 3 του ΚΔΕΣΜΗΕ, οι ανωτέρω όροι και κανόνες εγκρίνονται με Απόφαση της ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 21 του Ν.4001/2011, κρίνεται αναγκαία η εκ νέου θέση σε δημόσια διαβούλευση του κειμένου, η οποία λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

www.worldenergynews.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.