Αυξήθηκε κατά 6,9% το 2017 ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων LNG

Αυξήθηκε κατά 6,9% το 2017 ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων LNG

Η συνολική ναυτιλιακή δυναμικότητα στο τέλος του περασμένου έτους ήταν περίπου 73,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περισσότερα από τα 69,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2016.

Αύξηση σημείωσε ο συνολικός παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου στο τέλος του 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Εισαγωγέων ΥΦΑ (GIIGNL).

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των σκαφών στο στόλο δεξαμενόπλοιων ήταν 478 στο τέλος του 2016.

Απεναντίας, στο τέλος του 2017 ο συνολικός παγκόσμιος στόλος έφτασε τα 511 πλοία.

Πρόκειται δηλαδή για αύξηση 6,9% σε σχέση με το 2016.

Παράλληλα, το 2017 ο  στόλος περιελάμβανε 28 πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) και 38 σκάφη κάτω των 50.000 κυβικών μέτρων.

Η συνολική ναυτιλιακή δυναμικότητα στο τέλος του περασμένου έτους ήταν περίπου 73,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, περισσότερα από τα 69,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2016.

Η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα σε σκάφη που θεωρούνται ενεργά σε υπηρεσία ανήλθε σε 69,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το 2017, το μέσο επιτόκιο ναύλωσης για έναν μεταφορέα LNG μήκους 160.000 κυβικών μέτρων ανερχόταν σε 46.058 δολάρια την ημέρα, σε σύγκριση με το μέσο όρο των $ 33.528 την ημέρα το 2016.

Εκδόθηκαν δεκαεννέα νέες παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων έξι FSRU και πέντε πλοίων κάτω των 50.000 κυβικών μέτρων, σε σύγκριση με 10 νέες παραγγελίες που τέθηκαν το 2016.

Στο τέλος του 2017, το βιβλίο παραγγελιών περιελάμβανε 120 πλοία, εκ των οποίων τα 109 ήταν άνω των 50.000 κυβικών μέτρων.

Εβδομήντα δύο πλοία είχαν προγραμματιστεί για παράδοση το 2018.

 

 

 

 

www.worldenergynews.gr