Αύξηση των επενδύσεων της Τουρκίας στην ηλιακή ενέργεια

Αύξηση των επενδύσεων της Τουρκίας στην ηλιακή ενέργεια
Οι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας της Τουρκίας, επιτάχυναν τις προσπάθειες ίδρυσης σταθμών ηλιακής ενέργειας
Κατά 175% στις2,3 εκατ. MW αυξήθηκε η παραγωγή ηλιακής ενέργειας το 2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργειακής Αγοράς (EMRA).
Η εγκατεστημένη ισχύς της ηλιακής ενέργειας αυξήθηκε από 939 megawatt σε 2.978 megawatts ετησίως, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 217%, αποκαλύπτουν οι επίσημες πληροφορίες που συγκέντρωσε το Anadolu (AA).
Ο ρυθμός παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας από όλη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε 0,97% το 2017, από 0,38% το 2016.
Ειδικότερα, το 2017 η ηλιακή παραγωγή έγινε ο έκτος μεγαλύτερος πόρος ηλεκτρικής ενέργειας μετά το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, την υδροηλεκτρική, αιολική και γεωθερμική ενέργεια.
Η τουρκική παραγωγή αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 15,2% σε 17,9 εκατομμύρια μεγαβάτ το 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πολλές προοπτικές για την ηλιακή ενέργεια στην τουρκική αγορά

Για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υστερεί σε σχέση με τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, όπως ο άνεμος τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία ξεκίνησε την υποβολή προσφορών για έργα δυναμικότητας ηλιακής ενέργειας 1.000 μεγαβάτ το 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 ηλιακά φωτοβολταϊκά σε οροφές.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθεσία του Τουρκικού EMRA τον Ιανουάριο, οι Τούρκοι πολίτες επιτρέπεται να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες με μέγιστη χωρητικότητα 10 KW με λιγότερη γραφειοκρατία από ό, τι στο παρελθόν.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολιτικής της χώρας για διαφοροποίηση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Τουρκία εγκαινίασε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ τον Δεκέμβριο σε τελετή στην Άγκυρα.

www.worldenergynews.gr