Νέες ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τις μεταφορές

Νέες ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τις μεταφορές
Ο τομέας των μεταφορών συμβάλλει στον εφοδιασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέους κανονισμούς έτσι ώστε να καταστήσει τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Η νέα υποχρέωση για καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RTFO), η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το βράδυ, θα απαιτήσει από τις εταιρείες καυσίμων να υπερδιπλασιάσουν το ποσό των ανανεώσιμων καυσίμων που παρέχουν μέχρι το 2020.
Θα ενθαρρύνει παράλληλα την παραγωγή καινοτόμων καυσίμων από απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που είναι δύσκολο να αποικοδομηθούν με άνθρακα όπως ο κλάδος των αερομεταφορών.
Ο τομέας των μεταφορών συμβάλλει στον εφοδιασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Μάλιστα η RTFO στηρίζει την χρήση των καυσίμων που περιλαμβάνουν τη βιαοθανόλη, το βιοντίζελ καθώς επίσης και τα αέρια όπως το βιομεθάνιο και το ανανεώσιμο υδρογόνο.
Η CEO της ένωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δήλωσε: "Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι: «Αυτές οι ρυθμίσεις θα πυροδοτήσουν την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου τον τομέα των καυσίμων και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τις οδικές μεταφορές».

www.worldenergynews.gr