Αύξηση κατά 9,8% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας το πρώτο τρίμηνο του 2018

Αύξηση κατά 9,8% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας το πρώτο τρίμηνο του 2018
Με ταχείς ρυθμούς επεκτάθηκε η ηλεκτρική ενέργεια
Σημαντική αύξηση κατέγραψε η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Ειδικότερα, αυξήθηκε κατά 9,8% σε 1 1,6 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες.
Παράλληλα, τον μήνα του Μαρτίου η κατανάλωση ενέργειας ανερχόταν σε 532 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, αυξημένα κατά 3,6% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας (NEA).
Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από τον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 16,7% τον Ιανουάριο-Μάρτιο, ακολουθούμενη από αύξηση 10,3% για τον τομέα της γεωργίας και 6,7% για τον βιομηχανικό τομέα. Η χρήση κατοικιών αυξήθηκε κατά 17,2%, δήλωσε η ΝΕΑ.
Τα προηγούμενα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) έδειξαν ότι η ηλεκτρική ενέργεια από καθαρές πηγές ενέργειας επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 10% ετησίως σε 1,6 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες, ενώ η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αυξήθηκαν κατά 58,7% και 37,9% αντίστοιχα.
Η ανάπτυξη έρχεται καθώς η οικονομία άρχισε το 2018 σε μια ισχυρή σημείωση με καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία.
Η βιομηχανική παραγωγή επεκτάθηκε κατά 7,2% ετησίως τους πρώτους δύο μήνες, ενώ η επένδυση σε πάγια στοιχεία αυξήθηκε κατά 7,9%.

www.worldenergynews.gr