Εγκρίθηκαν τα «πράσινα» σχέδια του Βελγίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγκρίθηκαν τα «πράσινα» σχέδια του Βελγίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σημαντική βοήθεια για το Βέλγιο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Δύο βελγικά συστήματα πιστοποίησης για ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ενέκρινε η ΕΕ.
Μάλιστα ανέφερε ότι οι στη Φλάνδρα ήταν σύμφωνες με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, επειδή συνέβαλαν στην επίτευξη των διεθνών στόχων στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό στην αγορά.
Ειδικότερα, αξίζει να επισημανθεί ότι το καθεστώς πράσινων πιστοποιητικών σημαίνει ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορούν να λάβουν ένα πράσινο πιστοποιητικό για κάθε μεγαβάτ-ώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.
 Ομοίως, το σύστημα συνδυασμένων πιστοποιητικών θερμότητας και ισχύος επιτρέπει στις εγκαταστάσεις υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής να λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε μονάδα εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνουν.
 Αυτά τα πιστοποιητικά μπορούν στη συνέχεια να πωληθούν για να παράγουν πρόσθετα έσοδα στην κορυφή της τιμής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 Η ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα δύο συστήματα θα βοηθήσουν το Βέλγιο να επιτύχει το στόχο του να παράγει το 13% των ενεργειακών αναγκών του από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020.

www.worldenergynews.gr