ΕΕ: Νέα στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράκ

ΕΕ: Νέα στρατηγική για να αντιμετωπιστούν οι πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ιράκ
Η ΕΕ παρέχει βοήθειες έκτακτης ανάγκης στον ιρακινό λαό από την αρχή   
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν σήμερα 8 Ιανουαρίου 2018, κοινή ανακοίνωση που προτείνει μια στρατηγική της ΕΕ για το Ιράκ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μετά την εδαφική ήττα του Νταές.
Η πρόταση περιγράφει τόσο τη συνεχιζόμενη όσο και την μακροπρόθεσμη στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις προτεραιότητες της ιρακινής κυβέρνησης.
Η κ. Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: "Το Ιράκ βρίσκεται σε σταυροδρόμι στην ιστορία του μετά την εδαφική ήττα του Ντάες με μεγάλη θυσία, να ενεργήσουν γρήγορα και να ανοικοδομήσουν τη χώρα με τη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της ιρακινής κοινωνίας, να προωθήσουν και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε τομέα: μόνο η ενσωμάτωση μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική συμφιλίωση, ώστε οι Ιρακινοί να μπορούν να κλείσουν μια για πάντα με το παρελθόν αυτό απαιτεί διεθνή στήριξη και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ιρακινό λαό και την κυβέρνηση σε αυτές τις προκλήσεις για χάρη του λαού της χώρας και της περιοχής".
Ο Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα το Ιράκ για να αξιολογήσει τα σχέδια βοήθειας της ΕΕ επιτόπου, δήλωσε:
"Η ΕΕ παρέχει βοήθειες έκτακτης ανάγκης στον ιρακινό λαό από την αρχή, έναν λαό εξουθενωμένο από τις συγκρούσεις.
Παρακολούθησα από πρώτο χέρι τα δεινά σε μέρη όπως το Μοσούλ και την Φαλούτζα και είναι κρίσιμο ότι όλες οι προσπάθειες βοήθειας θα εξακολουθήσουν να είναι αμερόληπτες και ουδέτερες.
Πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους Ιρακινούς που χρειάζονται βοήθεια σήμερα και αύριο, όσο χρειάζεται".
Η στρατηγική επικεντρώνεται στην παροχή συνεχούς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στον ιρακινό λαό και στη διευκόλυνση της σταθεροποίησης των περιοχών που απελευθερώνονται από το Da'esh, ενώ τρεις εκατομμύρια εκτοπισμένοι Ιρακινοί εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Επιδιώκει επίσης να αντιμετωπίσει τις πιο μακροπρόθεσμες προσπάθειες μεταρρύθμισης, ανασυγκρότησης και συμφιλίωσης που πρέπει να επιδιώξει το Ιράκ προκειμένου να εδραιώσει την ειρήνη και να οικοδομήσει μια ενωμένη, δημοκρατική χώρα στην οποία όλοι οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε μεγαλύτερη ευημερία.

Η στήριξη της ΕΕ επικεντρώνεται στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

Διατήρηση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ και υποστήριξη των προσπαθειών του Ιράκ για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου, υπεύθυνου και δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης.
Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται στη γνώση και χωρίς αποκλεισμούς.
Ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και της συμφιλίωσης μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων του Ιράκ.
Προώθηση ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος δικαιοσύνης.
Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης
Υποστήριξη των καλών σχέσεων του Ιράκ με όλους τους γείτονές του.
Οι δράσεις που προτείνονται στην κοινή ανακοίνωση θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 22 Ιανουαρίου και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συμβάλουν σε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για το Ιράκ.

Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

Eleni Α