Τα οφέλη του αγωγού Nord Stream II για την ευρωπαϊκή οικονομία

Τα οφέλη του αγωγού Nord Stream II για την ευρωπαϊκή οικονομία
Η κατασκευή του αγωγού θα επηρεάσει πολλές διαφορετικές χώρες και κλάδους
Ιδιαίτερα ωφελημένη θα είναι η ευρωπαϊκή οικονομία έπειτα από το έργο του φυσικού αγωγού φυσικού αερίου του Nord Stream II, τόνισε η Annette Berkhahn, σύμβουλος της εταιρείας Arthur D. Little.
Ειδικότερα, τόνισε ότι το έργο θα αποφέρει 5 δις ευρώ ενώ για πέντε χρόνια θα δημιουργηθούν 30.000 θέσεις εργασίας, διευκρινίζοντας ότι πολλές ευκαιρίες απασχόλησης θα προκύψουν για τους Ευρωπαίους με τον αντίκτυπό του να διαφέρει ανάλογα με την οικονομική δομή κάθε εμπλεκόμενης χώρας.
«Η κατασκευή του αγωγού θα επηρεάσει πολλές διαφορετικές χώρες και κλάδους, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, και οι πιο έντονες επιπτώσεις θα παρατηρηθούν στη Ρωσία και τη Γερμανία αλλά και στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και την Ουκρανία» συμπλήρωσε η Annette Berkhahn.
Σύμφωνα με την Berkhahn, τα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη μηχανική, τους αγωγούς, τις άμεσες αγορές, τη διαχείριση έργων, ενώ οι έμμεσες επιπτώσεις περιλαμβάνουν υπεργολάβους, προμήθειες γραφείου, πρώτες ύλες, μεταφορές, υπηρεσίες πληροφορικής και εργαλεία πληροφορικής.
Άλλα οφέλη από το έργο θα περιλαμβάνουν τις δαπάνες από το απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων, των ταξιδιών, των καταλυμάτων, ποτών, τροφίμων και των δαπανών για νοικοκυριά.

www.worldenergynews.gr

panagiotis