Π. Μπουσμπουρέλης: Μεγάλες αντοχές για την ΔΕΗ έδειξε το εξάμηνο, αλλά ποιό είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης;

Π. Μπουσμπουρέλης: Μεγάλες αντοχές για την ΔΕΗ έδειξε το εξάμηνο, αλλά ποιό είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης;

Οι ζημιές απορροφούνται, ποιό είναι όμως το σχέδιο για το βιώσιμο μέλλον;

Μπορεί η σημερινή ΔΕΗ να επιβιώσει και ποιά είναι τα ποιοτικά στοιχεία που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά εκείνα της εικόνας της για τους επενδυτές;

Η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε κατά το β τρίμηνο του 2018 με μια λογιστική one off πρόβλεψη ύψους 151 εκατ για μελλοντική αποχώρηση υπαλλήλων της.

Οι ζημιές ύψους 516 εκατ ευρώ περιέχουν και την λογιστική ζημιά των λιγνιτικών μονάδων που θα πουληθούν δυναμικότητας 1,3 GW  που έχουν αξία στα βιβλία της 657 εκατ. Στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες που αφορούν στην δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», έχει ενσωματωθεί απομείωση ύψους € 240,6 εκατ. που αφορά στην αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο νέες Θυγατρικές Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018

Το καθαρό EBITDA όπως σημειώνει το τμήμα ανάλυσης της Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ με τον επικεφαλής ανάλυσης κ. Πάρη Μαντζάβρα είναι 137 εκατ, υψηλότερο από την πρόβλεψή τους για 82 εκατ. Η καθαρή ζημιά επίσης υπολογίζεται στα 59 εκατ χαμηλότερα από την πρόβλεψη στα 73.

Το α εξάμηνο χαρακτηρίστικε από τα εξης στοιχεία:

                                                 -Στάσιμη ζήτηση

                                                 -Μείωση μεριδίου αγοράς στο 83% από 88%

                                                 -Διπλασιασμός σχεδόν (75%) της υδροηλεκτρικής παραγωγής αλλά μείωση κοντά στο 10% της λιγνιτικής παραγωγής.

                                                 -Υψηλότερες τιμές στα commodities πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρύπους το σημαντικότερο.

                                                 -Υψηλότερες τιμές στην χονδρική

                                                - Μείωση 80 εκατ στις προβλέψεις κακοπληρωτών.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, χωρίς την εφάπαξ επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού, κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά € 354 εκατ.
Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως η δραστική πτώση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, η μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο και η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, η οποία όπως προαναφέρθηκε παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Επιπλέον, η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» αυξήθηκε κατά € 20,2 εκατ., σε € 45,7 εκατ., επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 3,68 δισ ενώ βελτιώθηκε και η ρευστότητα με την αναχρηματοδότηση του 1,5 δισ.

Τούτων δοθέντων η ΔΕΗ δείχνει μεγάλες αντοχές στην διαχείριση μιας σειρά ποικίλων στρεβλώσεων που κλήθηκε να επωμισθεί στα παρελθόντα χρόνια και το μάνατζμεντ Παναγιωτάκη αποδεικνύεται αποτελεσματικό παρά τις όποιες κριτικές δέχεται.

Η υπόθεση πτώχευσης είναι λόγος χωρίς ουσία, όμως τα δεδομένα με την άνοδο των τιμών των CO2 δείχνουν ότι χωρίς διασφάλιση ΑΔΙ για τους λιγνίτες, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν οι πωλήσεις σε ικανοποιητικές τιμές.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμ Παναγιωτάκης  αναγνωρίζει το βασικό ζήτημα που έχει προκύψει με τα CO2 σαν το κάιριο πρόβλημα που τείνει να ανατρέψει τους αρχικούς σχεδιασμούς

Άρα το πρόβλημα είναι ότι το τρέχον σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα αφήνοντας ερωτήματα στην αγορά για το τι μέλλει γενέσθαι.

Το ερώτημα είναι τι θα εφαρμοσθεί από το σχέδιο της Mckinsey στον χρόνο που μένει μέχρι τις εκλογές και κυρίως τι θα γίνει μετά.

 

www.worldenergynews.gr
panagiotis