Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Tεράστιες οι προοπτικές ανάπτυξης βιομάζας στο ενεργειακό μείγμα

Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Tεράστιες οι προοπτικές ανάπτυξης βιομάζας στο ενεργειακό μείγμα
Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο αξιοποίησης της βιομάζας θα έχει και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη
H εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρισμού από συστήματα βιομάζας-βιοαερίου στην Ελλάδα είναι 58 MW από τα 4.873ΜW των ανανεώσιμων συστημάτων (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά).
Η βιομάζα εισφέρει μόλις 3% στον πράσινο ηλεκτρισμό της χώρας και λιγότερο από το 1% στις συνολικές ανάγκες ηλεκτρισμού.
Αν και κατά κανόνα η βιομάζα υπολείπεται των υπόλοιπων ανανεώσιμων συστημάτων στην παραγωγή ηλεκτρισμού, η διαφορά είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
Η επιχειρηματική πρωτοβουλία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες να εγκαταστήσει μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας 45ΜW και παραγωγής ηλεκτρισμού 25MW από βιομάζα, κοντά στον υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σταθμό της στο Αμύνταιο, έρχεται για να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ελλάδα.
Η μονάδα αναμένεται να διπλασιάσει την παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα άμεσα στη χώρα. Πιο σημαντική όμως είναι η τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί γύρω από το παράδειγμα ώστε να πολλαπλασιαστεί από άλλους παραγωγούς, ακόμα και σε μικρότερες κλίμακες.
Για το μέγιστο της εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρισμού (25MW), το μηχάνημα θα πρέπει να τροφοδοτείται +400.000 τόνους βιομάζας ετησίως. Οι ποσότητες μπορεί να είναι μικρότερες αν η βιομάζα βασίζεται σε αποδοτικές ενεργειακές καλλιέργειες
Η σταθερή και μακροχρόνια (+20 χρόνια) προμήθεια της βιομάζας στις απαιτητικές αυτές ποσότητες είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Κάθε παραγωγός ηλεκτισμού από βιομάζα, έτσι και η ΔΕΗ, θα πρέπει να έχει στον άμεσο έλεγχο την πρώτη ύλη. Είναι ο μόνος τρόπος για να ασφαλιστεί η επένδυση ενός εξοπλισμού 65 Εκ. € και για να μην εκτίθεται ο παραγωγός στο ρίσκο της αυξομείωσης της τιμής της από τις συνθήκες της αγοράς.
Η ΔΕΗ φέρεται ότι θα στηριχτεί σε καλλιέργειες ενεργειακών φυτών (αγριαγκινάρα, μίσχος) , πρακτική που δεν είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα και μπορεί να προσφέρει εισόδημα σε αγροκτήματα που σήμερα είναι ανεκμετάλλευτα.
Ο καλλιεργητής αγριαγκινάρας -και οποιουδήποτε ενεργειακού φυτού- εντός 50-80 χλμ. της μονάδας μπορεί να βασιστεί ότι θα έχει συμβόλαια προμήθειας
Εκτός αυτού η βιομάζα μπορεί να συλλέγεται και σε συνεργασίες με αγρότες/συνεταιρισμούς της περιοχής που θα προμηθεύουν, έναντι τιμής, αγροτικά υπολείμματα ως καύσιμη ύλη.
H δασική ύλη που προσφέρεται για αποψίλωση πλησίον της μονάδας είναι πάντα κατάλληλη για προμήθεια ξυλώδους βιομάζας, και προγραμματισμός της διαθεσιμότητας της πρέπει να αυξηθεί βέβαια από το ένα έτος.
Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο αξιοποίησης της βιομάζας θα έχει και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Η επιτυχημένη λειτουργία μιας μονάδας βιομάζας-ηλεκτρισμού μπορεί να προσφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία -από εργάτες μέχρι εξειδικευμένους επιστήμονες- και συμπληρωματικό εισόδημα στον αγροτικό κόσμο.

Όσον αφορά τα νούμερα από επενδυτικής πλευράς.
Οι 8000 ώρες λειτουργίας παραγωγής της μονάδας της ΔΕΗ , 25ΜW, θα παράξουν 200.000MWh ηλεκτρισμού ετησίως. Βάσει της σημερινής τιμής 150€, η αξία παραγωγής είναι περί τα 30 Εκ. € ετησίως.
Η συμπαραγωγή θερμότητας θα ενισχύσει την αξία, με ελάχιστο περαιτέρω κόστος, δημιουργώντας ένα κύκλο εργασιών περί του 1 Δισ. € στην 20ετία.
Μια μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού έχει ανάγκη εγκατάστασης δίπλα σε δίκτυα τηλεθέρμανσης -για να διοχετεύει την θερμότητα χωρίς απώλειες- δεν ισχύει το ίδιο για μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού που έχει ως αποκλειστική κριτήριο εγκατάστασης την συγκέντρωση της βιομάζας.
Η δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται στον σταθερό έλεγχο της βιομάζας σε βάθος 20ετιας. Η τιμή ενισχυμένης αγοράς του παραγόμενου ηλεκτρισμού είναι εγγυημένη για 20 χρόνια και η τεχνολογική λύση (αεριοποίηση) δοκιμασμένη.
Μια μονάδα 1MW χρειάζεται να έχει στον έλεγχο της περί τους 10.000 τόνους βιομάζας ετησίως για να παράξει 8.000ΜW/h, με αξία 1.200.000€.
Τα οφέλη βέβαια υπερβαίνουν τον επιχειρηματία και απλώνονται στην τοπική οικονομία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ενεργειακή αυτονομία.
Η επιχειρηματική πρόκληση, για όλα, είναι ο έλεγχος της βιομάζας.

www.worldenergynews.gr