Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Το πράσινο αποτύπωμα της Google και η Ελλάδα

Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Το πράσινο αποτύπωμα της Google και η Ελλάδα
Το 2011, το 1/3 του ηλεκτρισμού που κατανάλωναν οι εφαρμογές της Google ετησίως, καλυπτόταν από ανανεώσιμες πηγές, δια της συμμετοχής της εταιρείας σε μονάδες ηλιακών και αιολικών συστημάτων
To 2011 η Google ανακοίνωσε ότι η χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών της (gmail, youtube etc) από τους χρήστες της παγκοσμίως, ευθύνονται για την εκπομπή 1.5 εκατομμύριων τόνων άνθρακα ετησίως. 
Η Google ανέδειξε πως οι τεχνολογίες των cloud εφαρμογών της είναι ενεργειακά λιγότερο κοστοβόρες από τυπικούς servers που θα χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις για την διαχείριση των δεδομένων τους. 
Ένας τυπικός χρήστης της Google, δημιουργεί μόλις 1.46kg CO2 ετησίως (1g CO2 για κάθε 10 λεπτά θέασης στο Υοu Tube και 1.2 kg  CO2 για την χρήση του Gmail ετησίως). 
Η ποσότητα άνθρακα που χρησιμοποιείται είναι ελάχιστη, ισοδύναμη με αυτή που θα απαιτείτο για την απόκτηση μόλις εισαγόμενου μπουκαλιού κρασιού ή για ένα ζεστό μπάνιο. 
Το 2011, το 1/3 του ηλεκτρισμού που κατανάλωναν οι εφαρμογές της Google ετησίως, καλυπτόταν από ανανεώσιμες πηγές, δια της συμμετοχής της εταιρείας σε μονάδες ηλιακών και αιολικών συστημάτων. 
Το 2016, η εταιρεία που στο μεταξύ πολλαπλασίασε την χρήση των εφαρμογών της διεθνώς, ανακοίνωσε ότι σύντομα, όλος ο ηλεκτρισμός που απαιτείτο για την χρήση των συστημάτων και των εφαρμογών της, θα καλύπτετο εξ ολοκλήρου από ανενεώσιμες πηγές. 
Το 2017, η Google ανακοίνωσε ότι πλέον το 100% του ηλεκτρισμού που απαιτείται για την χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καλύπτεται από πράσινο ηλεκτρισμό που παράγει η ίδια.
Χρειάστηκαν επενδύσεις άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε η συνολική δυναμικότητα των ηλιακών και αιολικών συστημάτων της, σήμερα, να ξεπερνάει την παραγωγή 3GW. 
Πολιτικές καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και εκμηδένισης του άνθρακα κατά την επιχειρηματική τους, υιοθετούν και άλλα μεγαθήρια στον χώρο της πληροφορικής όπως η Apple και η Microsoft. 
Και άλλες εταιρείες όμως που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε διαφορετικές αγορές, όπως η HSBC, η Dell, η PepsiCO, οργανώνουν τις δομές και την λειτουργία τους και το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο σε σχέση με το ενεργειακό τους αποτύπωμα. 
Το κίνητρο για όλες αυτές τις εταιρείες είναι η προστασία της φήμης τους. Παράλληλα, ο πράσινος χαρακτήρας στον οποίο επενδύουν, ενισχύει την αξία και την αναγνωρισιμότητα του brand name.
Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να έχουν συμφέρον να κινηθούν και μεγάλοι παίκτες εντός της χώρας, που ενδιαφέρονται για την δημόσια εικόνα τους σε σχέση με το περιβάλλον. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, οι μεγάλες τράπεζες της χώρας, θα μπορούσαν γρήγορα και οργανωμένα να μετασχηματίσουν τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να περιορίσουν ή να μηδενίσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα σε σχέση με τον άνθρακα.
Για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο παροχής υπηρεσιών το εγχείρημα είναι απλό. 
Εταιρείες πρωτοπόρες στο χώρο της καθαρής ενέργειας όπως ο Όμιλος Μυτιληναίου ή η ΤΕΡΝΑ, θα μπορούσαν εύκολα να καταφέρουν το ίδιο.
Εκτός του ότι θα ήταν εύκολο να αποδείξουν ότι επιχειρησιακή τους είναι πράσινη εξορισμού αφού αναπτύσσονται στον χώρο των ΑΠΕ, θα μπορούσαν να προσθέσουν δράσεις, οργάνωση και εταιρικές υποδομές περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τον άνθρακα στη λειτουργία τους.
Για παράδειγμα θα μπορούσαν να ρυθμίσουν τα κτίρια τους ώστε να είναι βιοκλιματικά και ενεργειακά αποτελεσματικά, να πρωτοπορήσουν σε ηλεκτρικά EV's σε στόχους οχημάτων, να ανακυκλώνουν αυτοτελώς τα σκουπίδια τους.
Μεγάλες εταιρείες και ξενοδοχειακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, θα είχαν επίσης αυξημένο κίνητρο να διαφημίσουν το περιβαλλοντικά φιλικό προφίλ τους και το περιορισμένο ή μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους. 
Το κράτος θα μπορούσε να θεσμοθετήσει την έκδοση ενός πράσινου πιστοποιητικού, για όλες τις εταιρείες που εφαρμόζουν πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, με οποιοδήποτε ενδεδειγμένο και μετρήσιμο τρόπο. 
Η θεσμική κατοχύρωση των βέλτιστων πρακτικών περιορισμού του άνθρακα σε εταιρικές δομές και λειτουργίες, κατά το παράδειγμα της Google, θα αναδείκνυε τις πιο πράσινες εταιρείες της χώρας, με προφανή οφέλη για τις ίδιες και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

www.worldenergynews.gr

panagiotis