Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Μια ακόμα ευκαιρία για την ανακύκλωση

Χρήστος Λαδάς (Νομικός): Μια ακόμα ευκαιρία για την ανακύκλωση
Είναι σημαντικό να πειστούν οι παραγωγοί ότι η ανακύκλωση και επεξεργασία των σκουπιδιών τους μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία τα οικονομικά της επιχείρησης τους
Η εμπειρία μας τα τελευταία 10 χρόνια δείχνει ότι ανακυκλώνουμε περίπου το 15% των σκουπιδιών μας, 4 με 5 φορές λιγότερο από τα Ευρωπαϊκά δεδομένα. Είμαστε δηλαδή μια βρώμικη χώρα με μη οργανωμένο τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών.
Πέρα από τις προφανείς συνέπειες για το περιβάλλον μας (όλοι βλέπουμε πλαστικά στις παραλίες και στις εκδρομές μας όπως και οι τουρίστες σε αντίθεση με όσα βλέπουν στη δική τους χώρα) κάθε χρόνο πληρώνουμε σε πρόστιμα περίπου 50.000.000 ευρώ στην Ε.Ε. για παράνομες πρακτικές σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση.
Από την άλλη, η μείωση στην εθνική προστιθέμενη αξία και οι απώλειες σε θέσεις εργασίας από την έλλειψη αξιοποίησης υλικού που καταλήγει σε χωματερές, μπορούν να προσδιοριστούν μεταξύ εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ή και  δισεκατομμυρίων, ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικά θα λειτουργούσαμε.
Το νέο σχέδιο νόμου -Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης- για την εναλλακτική διαχείριση των σκουπιδιών-συσκευασιών που συζητείται και θα ψηφιστεί άμεσα στη Βουλή, επιχειρεί να βελτιώσει την ελληνική πραγματικότητα γύρω από την ανακύκλωση.
Οργανώνει το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης που ενισχύεται και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του συντονιστή και της εποπτεύουσας αρχής της ανακύκλωσης.
Ο ΕΟΑΝ αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση να επενδύσει και στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων γύρω από την ανακύκλωση για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση αλλά και να αναδειχθούν τα οικονομικά πλεονεκτήματα των ορθών πρακτικών γύρω από την ανακύκλωση.

Σε δράση και οι ιδιώτες

Οι ιδιώτες ενθαρρύνονται να μπουν στο παιχνίδι της διαλογής και επεξεργασίας αναλώσιμων και των σκουπιδιών.
Ο νόμος προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των φορέων ΣΕΔ (Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης).
Το νομοσχέδιο αναβαθμίζει εμφατικά τον ρόλο των ΟΤΑ στην διαχείριση των απορριμμάτων αναγνωρίζοντας ότι τα εθνικά ποσοστά θα αυξηθούν ως αποτέλεσμα της μεγέθυνσης της ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο.
Παρέχονται μάλιστα οικονομικά κίνητρα σε όλους τους φορείς, ώστε να υπάρξει συλλογή και αξιοποίηση χωριστών μορφών συσκευασιών - σκουπιδιών.
Σκοπός είναι να λειτουργήσουν χωριστοί φορείς για κάθε διαφορετικό ρεύμα αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ηλεκτρονικό υλικό).

Όσοι προβαίνουν αυτοτελώς στην διαχείριση και αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας θα ανταμείβονται οικονομικά με βάση τα αποτελέσματα τους.
Οι παραγωγοί σκουπιδιών θα απαλλάσσονται μόνον όταν μετέχουν σε έναν ΣΣΕΔ και πληρώνουν το προβλεπόμενο τέλος είτε όταν αποδεικνύουν στον ΕΟΑΝ ότι εκτελούν σχέδιο για την ανακύκλωση των σκουπιδιών τους, όπως για παράδειγμα πράττει η εταιρεία Βασιλόπουλος.
Οι παραγωγοί σκουπιδιών αποκτούν διευρυμένη ευθύνη για την διαχείριση των σκουπιδιών τους.
Υποχρεώνονται μάλιστα με ποινή κυρώσεων να ενημερώνουν μηνιαίως τον ΕΟΑΝ για τις ποσότητες που συλλέγουν και επεξεργάζονται.
Το νομικό πλαίσιο προσπαθεί να εναρμονίσει τη χώρα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να οδηγήσει στην υλοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας γύρω από την διαχείριση των σκουπιδιών.
Ζητούμενο είναι να πειστούν οι παραγωγοί ότι η ανακύκλωση και επεξεργασία των σκουπιδιών τους μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία τα οικονομικά της επιχείρησης τους.
Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν συμμορφωθούν, οπότε είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ως ευκαιρία.
Οι ΟΤΑ καθίστανται οι στρατηγικοί εταίροι που πρέπει να οργανώσουν την χωριστή διαχείριση των απορριμμάτων όταν φτάνουν σε αυτούς.

Η ποσότητα κρίνει την επιτυχία

Εν τέλει, η επιτυχία του εγχειρήματος θα φανεί από τις ποσότητες των υλικών που καταλήγουν στους κάδους ανακύκλωσης και από την οργάνωση στη μετέπειτα διαχείριση τους.
Όσο αυξάνονται οι κάδοι ανακύκλωσης σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε διαφορετικά είδη, φιλοξενώντας ξεχωριστά το πλαστικό, το γυαλί, το μέταλλο, το χαρτί και τα οργανικά απόβλητα που μπορούν να κομποστοποιηθούν, τόσο η χώρα θα κερδίζει σε προστιθέμενη αξία, προστατεύοντας τους πόρους και το περιβάλλον της.
Η συλλογή του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού πρέπει να προστεθεί στις ζωές μας.
Καφενεία ηλεκτρονικού repair υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπως και συνεταιρισμοί εναλλακτικής διαχείρισης που συλλέγουν και αξιοποιούν χωριστά τις ηλεκτρονικές συσκευές.
Θα μπορούσαμε να πίνουμε τον καφέ μας σε ένα ηλεκτρονικό repair καφέ την Κυριακή πηγαίνοντας εκεί με τις προβληματικές μας ηλεκτρικές συσκευές και φεύγοντας με λυμένο το πρόβλημα μας.
Είμαστε μια τουριστική χώρα, με ξεχωριστό φυσικό πλούτο που πρέπει να δείχνει καθαρή και τακτοποιημένη σε σχέση με τα σκουπίδια της.
Οι λύσεις είναι ήδη γνωστές και εφαρμόζονται γύρω μας.
Το νομοθετικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται και οι πρακτικές στην ανακύκλωση θα βελτιωθούν αντιγράφοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις.
Η ταχύτητα και ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται κυρίως από τους ίδιους τους πολίτες και από τις τοπικές κυβερνήσεις, τους ΟΤΑ Α΄ και Β' βαθμού.

www.worldenergynews.gr