Υπό όρους η κατάργηση της προτεραιότητας ένταξης των μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας

Υπό όρους η κατάργηση της προτεραιότητας ένταξης των μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Ενέργειας, η κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της, έτσι ώστε η ασφάλεια του εφοδιασμού της σε ηλεκτρική ενέργεια να στηρίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε εισαγόμενα καύσιμα
Υπέρ της κατάργησης της προτεραιότητας ένταξης των μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, τάσσεται η ελληνική κυβέρνηση.
Παράλληλα θεωρεί ότι για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και προστασίας των καταναλωτών από υπέρογκες αυξήσεις, οι αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν οι μονάδες παραγωγής ρεύματος στο πλαίσιο των μηχανισμών διασφάλισης της επάρκειας ισχύος, θα πρέπει να είναι «ουδέτερες» ως προς των τύπο τους.
Με άλλα λόγια και σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, στους μηχανισμούς επάρκειας θα πρέπει να συμμετέχουν και οι λιγνιτικές μονάδες και οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας δεν θα πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τα σήματα της αγοράς αλλά και από εθνικά σχέδια.
Αυτά προκύπτουν από την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα Ενέργειας Μιχάλη Βερροιόπουλου, σε πρόσφατη ημερίδα διαβούλευσης που διοργάνωσε το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, για το περίφημο Χειμερινό Πακέτο.
Ο κ. Βερροιόπουλος αφού υπογράμμισε ότι οι περισσότερες προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις ΑΠΕ σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και αποζημίωσής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται ήδη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:    
•    Πρώτον, η πρόταση για κατάργηση της κατά προτεραιότητας ένταξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην αγορά, δεν βρίσκει αντίθετη την ελληνική κυβέρνηση, αλλά απαιτεί εξειδίκευση σχετικά με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί και την επίδραση που θα έχει στη λειτουργία της αγοράς.
•    Δεύτερον, η επέκταση των ενισχύσεων που παρέχει κάθε κράτος μέλος για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και σε παραγωγούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, θα συμβάλλει μεν στην αύξηση των επενδύσεων αλλά πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά.
Συγκεκριμένα η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί στη βάση της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών μελών, χρειάζεται χρόνο για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, οι στόχοι του πρέπει να είναι λελογισμένοι, πρέπει να πιστοποιείται η φυσική παράδοση και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών συνθηκών σε κάθε χώρα. Δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επιτόκια δανεισμού σε κάθε χώρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ.
•    Τρίτον, η προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Η ύπαρξη διασυνδέσεων δεν αποτρέπει ενεργειακές κρίσεις

Παράλληλα ο κ. Βερροιόπουλος εξέθεσε τους σοβαρούς προβληματισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε ορισμένες από τις αλλαγές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.
Επικαλούμενος την πρόσφατη ενεργειακή κρίση ο γενικός γραμματέας Ενέργειας σημείωσε πως απεδείχθη ότι μια χώρα θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της έτσι ώστε η ασφάλεια του εφοδιασμού της να στηρίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο σε εισαγόμενα καύσιμα και ότι η απλή ύπαρξη διασυνδέσεων δεν αρκεί από μόνη της για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της αγοράς.
Όπως είπε χαρακτηριστικά «η εναπόθεση της ενεργειακής ασφάλειας μιας χώρας και μάλιστα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, στα περίφημα σήματα της αγοράς συνιστά ιδεοληψία που διαψεύδεται κατ’ επανάληψη κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση».
Υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Βερροιόπουλος τάχθηκε κατά της προσπάθειας να επιβληθεί εμμέσως στα κράτη μέλη ένα μίγμα καυσίμου μέσω του περιβαλλοντικού ορίου και της σύνδεσής του με την επιλεξιμότητα των μονάδων που εντάσσονται στους μηχανισμούς Επάρκειας.
«Οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος, κατέληξε, πρέπει να είναι «ουδέτεροι», χωρίς να αποκλείονται τύποι σταθμών παραγωγής, έτσι ώστε να μην περιορίζεται το δικαίωμα των κρατών - μελών να καθορίζουν το εθνικό τους ενεργειακό μείγμα.
Στο πνεύμα αυτό, οι κατάλληλες επενδύσεις για νέους σταθμούς παραγωγής πρέπει να καθοδηγούνται όχι μόνο από τα σήματα των αγορών, αλλά και από τα εθνικά σχέδια δράσης».
Τέλος ο κ. Βερροιόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την προοπτική κατάργησης του ανώτατου ορίου τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμού που θα εξισορροπεί τον κίνδυνο για υπερβολικά κέρδη εις βάρος των καταναλωτών.
 
www.worldenergynews.gr