Η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύει το 60% της απασχόλησης της Τουρκίας στις ΑΠΕ

Η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύει το 60% της απασχόλησης της Τουρκίας στις ΑΠΕ

Το περασμένο έτος, από τις χώρες παγκοσμίως με την πλέον εγκατεστημένη ισχύ η Τουρκία κατέλαβε την πέμπτη θέση με 2.700 MW και την ένατη στη δημιουργία απασχόλησης

Περίπου 50.000 υπάλληλοι απασχολεί η ηλιακή ενέργεια της Τουρκίας, που αντιστοιχεί στο 60% της απασχόλησης σε ολόκληρο τον τομέα των ΑΠΕ, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του τμήματος Τουρκίας της Διεθνούς Εταιρείας Ηλιακής Ενέργειας (GUNDER).

Η GUNDER μαζί με τους εταίρους του κλάδου προετοίμασαν τον Οδικό Χάρτη της Ηλιακής Ενέργειας για να αξιολογήσουν την εγκατεστημένη ισχύ ηλιακής ενέργειας (4.792 MW) και να αναλύσουν τους στόχους της ηλιακής ενέργειας.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι η χωρητικότητα θα φθάσει τα 14.000 MW μέχρι το 2023 και τα 38.000 MW μέχρι το 2030.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη χρηματοδοτικών σχεδίων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται συστάσεις για τη δημιουργία επενδυτικών σχεδίων στην ηλιακή ενέργεια από την κυβέρνηση.

Το περασμένο έτος, από τις χώρες παγκοσμίως με την πλέον εγκατεστημένη ισχύ η Τουρκία κατέλαβε την πέμπτη θέση με 2.700 MW και την ένατη στη δημιουργία απασχόλησης.

Τέλος, οι προοπτικές της ηλιακής ενέργειας θα υποστηριχθούν μέσω της τοπικής παραγωγής.

 

www.worldenergynews.gr