Σήμερα (2/7) οι πρώτοι τρεις διαγωνισμοί για 283 MW νέων έργων ΑΠΕ

Σήμερα (2/7) οι πρώτοι τρεις διαγωνισμοί για 283 MW νέων έργων ΑΠΕ

Σήμερα θα δημοπρατηθεί ισχύς 283 MW και στις τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες

Ο ανταγωνισμός που θα διαμορφωθεί από τους συμμετέχοντες, και κατά συνέπεια η «απόσταση» των τιμών αναφοράς από την τιμή εκκίνησης, είναι το σημαντικότερο ερώτημα για τους διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν σήμερα (2/7)  για τη λειτουργική ενίσχυση νέων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Όπως είναι ήδη γνωστό, σήμερα θα δημοπρατηθεί ισχύς 283 MW και στις τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες και των 3 κατηγοριών έχουν 182 υποψήφια έργα, συνολικής ισχύος περίπου 495 MW. Επομένως, με βάση τον «κανόνα του 75%», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική ισχύς των έργων που θα πάρουν μέρος θα πρέπει να είναι 1,75 φορές μεγαλύτερη από τη δημοπρατούμενη, μέσω των διαγωνισμών θα εκχωρηθούν περίπου 283 MW.

Έτσι, με βάση τους οριστικούς καταλόγους, στη δημοπρασία της πρώτης κατηγορίας (για φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW) θα συμμετάσχουν 155 έργα, συνολικής ισχύος 93,66 MW. Επομένως, η δημοπρατούμενη ισχύς ανέρχεται σε 53,52 MW.

Στη δεύτερη κατηγορία (τα «μεγάλα» φωτοβολταϊκά), θα δώσουν το «παρών» 13 υποψήφια έργα, ισχύος 93,44 MW. Κάτι που σημαίνει πως, βάσει του «κανόνα» του 75%, θα δημοπρατηθεί ισχύς 53,40 MW.

Τέλος, όσον αφορά τα αιολικά πάρκα (μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW), στη δημοπρασία θα «κατέβουν» 14 έργα συνολικής ισχύος 308,68 MW. Ως αποτέλεσμα, σε αυτή την κατηγορία, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς διαμορφώθηκε στα 176,39 MW.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση τον τριετή «οδικό χάρτη» που έχει αποφασισθεί για την ενίσχυση νέων έργων ΑΠΕ έως το 2020, το 2018 προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν 300 MW φωτοβολταϊκών και 300 MW αιολικών, μέσω διαγωνισμών ειδικών κατά τεχνολογία. Έτσι, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΡΑΕ, οι επόμενοι διαγωνισμοί για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες θα διεξαχθούν το φθινόπωρο, ενώ σε αυτούς θα «μεταφερθεί» η ισχύς που δεν θα διατεθεί τον Ιούλιο. Μάλιστα, η προκήρυξη των διαγωνισμών του φθινοπώρου θα γίνει το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

 

www.worldenergynews.gr