Τη «χρυσή τομή» για το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο αναζητούν Ευρωβουλή και κράτη μέλη – Πιθανό το 32 – 33%

Τη «χρυσή τομή» για το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο αναζητούν Ευρωβουλή και κράτη μέλη – Πιθανό το 32 – 33%

Οι χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2017 σε στόχο 27%, ενώ ένα μήνα μετά το Ευρωκοινοβούλιο αύξησε το ποσοστό αυτό στο 35%

Στις 13 Ιουνίου 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών για την οριστικοποίηση της νέας οδηγίας για τις ΑΠΕ.
Η οδηγία αποτελεί μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την καθαρή ενέργεια, με στόχο να μειώσει κατά 40% τις εκπομπές ρύπων ως το τέλος της επόμενης δεκαετίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον περασμένο Ιανουάριο υπέρ της αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ στο 35% ως το 2030, ένα φιλόδοξο στόχο που έχει προκαλέσει αρκετές εντάσεις μεταξύ των κρατών - μελών, τα οποία είχαν συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2017 σε στόχο μείωσης 27%.
Για να επέλθει ένας συμβιβασμός ως προς τον στόχο τη συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, οι τρεις πλευρές βρίσκονται σε  συνεχείς διαβουλεύσεις όλους τους προηγούμενους μήνες.

Σενάρια συμβιβασμού

Στις τελευταίες συναντήσεις που τελούν υπό τη διαμεσολάβηση της βουλγαρικής προεδρίας της ΕΕ, η οποία θα ήθελε να επιτευχθεί μία συμφωνία ως το τέλος της θητείας της (30 Ιουνίου), δύο είναι τα συμβιβαστικά σενάρια, που τέθηκαν στο τραπέζι:
•    Στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στο 30 - 31% του ενεργειακού ισοζυγίου ως το 2030. Σε αντάλλαγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διασφαλίσει περισσότερα κίνητρα στην εγκατάσταση ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση, καθώς και  συγκεκριμένο υποστόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στη θέρμανση και τη ψύξη
•    Στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στο 32 - 33% του ενεργειακού ισοζυγίου ως το 2030, αλλά σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με τα δύο άλλα θέματα που προαναφέρθηκαν, τις ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση και τις ΑΠΕ για ψύξη - θέρμανση.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες προκύπτει ότι το Κοινοβούλιο κλίνει προς τη δεύτερη πρόταση και μάλιστα εξετάζει ποιές υποκατηγορίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στον στόχο του 32% και ποιές στον στόχο του 33%.

Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να δεχθεί την πρόταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στο 14% στις μεταφορές ως το 2030.
Στο ίδιο κεφάλαιο κατατάσσεται και το πάγωμα της συμμετοχής της πρώτης γενεάς βιοκαυσίμων στις μεταφορές στα επίπεδα παραγωγής κάθε κράτους - μέλους το 2020 ή το 2021.

www.worldenergynews.gr