ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 49% της παραγωγής ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 49% της παραγωγής ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2018

Mαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ξεκίνησε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018, οπότε και θα εξοφληθούν 6.420 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 2.716.06€ (49% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

 

www.worldenergynews.gr