Σήμερα (1/6) οι δεσμευτικές προσφορές των έξι υποψήφιων συνεργατών της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη ανάπτυξη τεσσάρων γεωθερμικών σταθμών

Σήμερα (1/6) οι δεσμευτικές προσφορές των έξι υποψήφιων συνεργατών της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη ανάπτυξη τεσσάρων γεωθερμικών σταθμών

Το έργο διεκδικούν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - TERNA Αιολική Ξεροβουνίου, η Ηλέκτωρ, η Enel Green Power Hellas, η γαλλική Storengy, η εδρεύουσα στη Σιγκαπούρη KS ORKA και η ιταλοτουρκική κοινοπραξία Turboden - Zorlu Energy

Ορόσημο αποτελεί η σημερινή ημέρα (1/6) για το σχέδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες να εξασφαλίσει σύμπραξη με στρατηγικό εταίρο με σκοπό τη δημιουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα γεωθερμικά πεδία των Μεθάνων, της Λέσβου, της Νισύρου, και του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου, καθώς το μεσημέρι ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών από τις υποψήφιες εταιρείες.
Έτσι, από την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που θα κατατεθούν σήμερα, θα προκύψει η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί η θυγατρική της ΔΕΗ, για την εγκατάσταση και λειτουργία των γεωθερμικών μονάδων στις εν λόγω τέσσερις περιοχές.
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι έξι εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση της διαδικασίας, καθώς πληρούσαν τα κριτήρια προεπιλογής που είχαν οριστεί από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Από την εγχώρια αγορά, περιλαμβάνονται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - TERNA Αιολική Ξεροβουνίου, η Ηλέκτωρ και η Enel Green Power Hellas.
Επίσης, στην ίδια λίστα βρίσκονται η γαλλική Storengy (θυγατρική της Engie), η KS ORKA με έδρα τη Σιγκαπούρη και το σχήμα της τουρκικής Zorlu Energy με την ιταλική Turboden.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ήδη συστήσει την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της σε έναν περίπου μήνα.
Ο στρατηγικός εταίρος που θα αναδειχθεί θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των σταθμών, με τον προγραμματισμό των απαραίτητων γεωτρήσεων στα τέσσερα πεδία.
Για τη διενέργειά τους θα πραγματοποιηθεί διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.
Στόχος των γεωτρήσεων είναι να προσδιορισθεί επακριβώς η ποιότητα και η ποσότητα του γεωθερμικού ρευστού σε κάθε πεδίο, αφού τα χαρακτηριστικά του θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των σταθμών που θα εγκατασταθούν στη συνέχεια.
Για την αξιοποίηση των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων, σχεδιάζεται η κατασκευή τριών μονάδων ονομαστικής ισχύος 5 MW στα Μέθανα, τη Νίσυρο και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, καθώς και ενός σταθμού 8 MW στη Λέσβο.

Πλειοψηφών μέτοχος ο ιδιώτης επενδυτής

Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το πλειοψηφικό «πακέτο» της θυγατρικής εταιρείας που θα συσταθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την υλοποίηση των γεωθερμικών μονάδων.
Η θυγατρική θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εργοστασίων, αλλά και τη λειτουργία τους στη συνέχεια.
Οι μονάδες θα λειτουργούν με τη σύγχρονη τεχνολογία της ολικής επανεισαγωγής, ώστε το γεωθερμικό ρευστό να αντλείται και να επαναδιοχετεύεται στο υπέδαφος, σε κλειστό κύκλωμα.
Έτσι, δεν θα εκλύονται ρύποι, συνδυάζοντας αυτό το πλεονέκτημα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που κάνουν τη γεωθερμία «φιλική» στο περιβάλλον, όπως το γεγονός ότι οι μονάδες καταλαμβάνουν μικρή έκταση και ότι καταναλώνουν ελάχιστο ή και καθόλου νερό.
Σημαντικό είναι επίσης πως οι σταθμοί θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε συνεχή βάση, χωρίς να εξαρτώνται από  τις καιρικές συνθήκες όπως συμβαίνει με τις άλλες μορφές ΑΠΕ, με συνέπεια η διαθεσιμότητά τους να αγγίζει το 95%.
Αυτό καθιστά τη γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή κατάλληλη για σταθμούς βάσης, που αντικαθιστούν πλήρως μονάδες ορυκτών καυσίμων.
Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συνδυασθεί με άλλες χρήσεις, όπως η αφαλάτωση, η θέρμανση και ψύξη κτηρίων, η θέρμανση θερμοκηπίων ή οι υδατοκαλλιέργειες.

www.worldenergynews.gr