Μείωση των ρύπων κατά 6% μέχρι το 2020, εξετάζει το Υπ. Ενέργειας της Κύπρου

Μείωση των ρύπων κατά 6% μέχρι το 2020, εξετάζει το Υπ. Ενέργειας της Κύπρου

Η οδηγία, μεταξύ άλλων προβλέπει τη χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό μέχρι 7% στο ενεργειακό μείγμα

Εναλλακτικά σενάρια εξετάζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προκειμένου να πετύχει τη μείωση των ρύπων κατά 6% μέχρι το 2020.
Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου σύμφωνα με το ΚΥΠΕ συζήτησε σήμερα 29/5/2018 το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τον κ. Βότση, η οδηγία, μεταξύ άλλων προνοεί τη χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό μέχρι 7% στο ενεργειακό μείγμα, ένα ποσοστό που η Κύπρος δεν πετυχαίνει.
Ο κ. Βότσης σημείωσε παράλληλα πως η οδηγία αυτή δίνει τη δυνατότητα να συνάπτονται διμερείς συμφωνίες για στατιστική μεταβίβαση.
«Να μπορεί δηλαδή μια χώρα να αγοράζει το λεγόμενο πιστοποιητικό από άλλη χώρα για να καλύπτει αυτή την υποχρέωση, εφόσον η ίδια δεν έχει δικά της βιοκαύσιμα και να φτάσει αυτό το ποσοστό μείωσης των ρύπων», είπε.


www.worldenergynews.gr


Eleni Α