Περιορισμένο το ενδιαφέρον συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα – Οι αιτίες

Περιορισμένο το ενδιαφέρον συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα – Οι αιτίες

Εκτιμάται πως θα προχωρήσει η υλοποίηση νέων έργων ισχύος μόλις 86 - 115 MW έναντι των 300 MW που είναι η στόχευση των πρώτων διαγωνισμών

Παρά την κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα από επενδυτές για την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών πάρκων, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως η συνολική ισχύς των έργων που θα «κατέβουν» στους δύο επικείμενους διαγωνισμούς θα αγγίξει τα 150 - 200 MW, στην καλύτερη περίπτωση.

Έτσι, με δεδομένο πως η ΡΑΕ έχει ορίσει στο 75% το επίπεδο ανταγωνισμού, αν επιβεβαιωθεί η εν λόγω πρόβλεψη, αυτό θα σημαίνει πως θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση νέων έργων 86 - 115 MW, από τα 300 MW που περιλαμβάνει για φέτος ο τριετής «οδικός χάρτης» που έχει καταρτίσει η Αρχή.
Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιορισμένη η «δεξαμενή» ήδη ώριμων αδειοδοτικά έργων, τα οποία δηλαδή δρομολογούνταν από το παρελθόν, με συνέπεια να διαθέτουν οριστική προσφορά σύνδεσης.
Ο λόγος είναι ότι, παρόλο που πολλά επενδυτικά σχέδια είχαν εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις μέχρι την άνοιξη του 2013, όταν ουσιαστικά «πάγωσε» η αγορά, αρκετά από αυτά εγκαταλείφθηκαν στην πορεία, αφού με τη μη καταβολή του τέλους διατήρησης έπαψε να ισχύει η άδεια παραγωγής.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν τα στελέχη της αγοράς, με αυτό τον τρόπο το 2016 εκκαθαρίσθηκαν αρκετά σχεδιαζόμενα έργα.
Παράλληλα, όπως προσθέτουν, παρόλο που το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο έχει αναζωπυρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2017, οι νέες αιτήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τις αργές αδειοδοτικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως συνέπεια να καθυστερεί η «ωρίμανση» ενός υποψήφιου πάρκου μέχρι την παροχή Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης.
Έτσι, όπως προσθέτουν, λίγες από αυτές τις καινούριες σχεδιαζόμενες επενδύσεις θα είναι ώριμες αδειοδοτικά μέχρι τις 5 Ιουνίου, όταν και λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών, και επομένως θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς.

Στις 2 Ιουλίου οι πρώτοι διαγωνισμοί

Υπενθυμίζεται πως στην «πρεμιέρα» των διαγωνισμών, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου, οι δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες αφορούν φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, και μεγαλύτερης του 1 MW, αντίστοιχα.
Στον τρίτο διαγωνισμό, θα συμμετάσχουν αιολικά πάρκα μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Και στις τρεις διαδικασίες, ο ορισμός του επίπεδου ανταγωνισμού στο 75% σημαίνει πως η συνολική ισχύς των προσφορών θα πρέπει να υπερβαίνει κατά 1,75 την ισχύ που θα δημοπρατηθεί.
Έτσι, για παράδειγμα, για να δημοπρατηθούν έργα 100 MW, προϋπόθεση είναι οι συμμετοχές να αγγίζουν τουλάχιστον τα 175 MW.
Επομένως, αν οι προσφορές που υποβληθούν είναι περιορισμένες, τότε η ισχύς που θα «βγει» τελικά σε δημοπρασία θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω, ώστε να είναι 1,75 μικρότερη, εξ ου και  δημοπράτηση ισχύος 86 - 115 MW στους δύο διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών, στην περίπτωση που οι προσφορές αγγίξουν τα 150 -200 MW.
Όπως έχει γράψει το World Energy News από τον προηγούμενο μήνα (20/4), με βάση τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το ΥΠΕΝ, προβληματισμός υπάρχει και για το ύψος συμμετοχής στην κατηγορία των αιολικών, στην οποία τα έργα δεν υπερβαίνουν τα 20 και ανήκουν σε συγκεκριμένους «παίκτες».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύς που δεν θα «βγει» σε κάθε μία από τις τρεις δημοπρασίες θα μεταφερθεί στην επόμενη διεξαγωγή της διαδικασίας, ώστε όταν επαναληφθούν οι διαγωνισμοί, να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή, καθώς θα είναι πλέον περισσότερα έργα ώριμα αδειοδοτικώς.

www.worldenergynews.gr