Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 30 MW στην Καρδίτσα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 30 MW στην Καρδίτσα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
Το έργο περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης, για το οποίο έλαβε δάνειο 85 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου ισχύος 30MW στην Καρδίτσα προχώρησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 43,15 εκατ. ευρώ, ενώ η υποβολή προσφορών λήγει στις 11 Ιουνίου 2018.
Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθευτεί τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα μπορούν να είναι από 7 έως 15 σε αριθμό, με ισχύ από 2 έως 4,2 MW καθεμία.
Επίσης, θα τις μεταφέρει και θα τις εγκαταστήσει στο σημείο του αιολικού πάρκου, στις θέσεις «Αέρας» του Δήμου Μουζακίου και «Αφεντικό» του Δήμου Αργιθέας, θέτοντάς τις εκεί σε λειτουργία.
Στο έργο περιλαμβάνεται, όπως είναι φυσικό, η προμήθεια και εγκατάσταση και του υπόλοιπου απαραίτητου εξοπλισμού, όπως του κέντρου υπερυψηλής τάσης.
Το συγκεκριμένο πάρκο περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για το οποίο έλαβε δάνειο 85 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η αποκατάσταση (repowering) ή κατασκευή 18 αιολικών σταθμών και μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων σε όλη τη χώρα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και κατά συνέπεια η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, θα αυξηθεί κατά 90 MW.  

www.worldenergynews.gr