Γερμανία: H Uniper ξεκινά την μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε αέριο

Γερμανία: H Uniper ξεκινά την μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε αέριο
Η γερμανική Uniper ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο Falkenhagen την Τετάρτη 9/5/2018 για την παραγωγή μεθανίου από αιολική ενέργεια καθώς η χώρα επιδιώκει ευρύτερες χρήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το εργοστάσιο Falkenhagen, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, παράγει ήδη πράσινο υδρογόνο, διοχετεύοντας αιολική ενέργεια μέσω του νερού για να διαχωρισθεί σε οξυγόνο και υδρογόνο. Το αέριο μεθανίου θα παρείχε υλικό υψηλότερης ποιότητας για πιο διαφοροποιημένες χρήσεις.
"Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη μετάβαση στην ενέργεια", ανέφερε η Uniper σε ανακοίνωση.
"Το πράσινο μεθάνιο, σε αντίθεση με το πράσινο υδρογόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια ευρύτερη ποικιλία τρόπων."
Η Γερμανία εξετάζει νέους τρόπους για τη χρήση και την αποθήκευση σε έναν αριθμό εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, καθώς η έκρηξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στη χώρα οδήγησε σε υπερβολική παραγωγή.
Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επίσης δαπανηθεί για την κατασκευή υποδομής φυσικού αερίου, την οποία η κυβέρνηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για να αποθηκεύσει ενέργεια χωρίς άνθρακα, αντί να την αποσύρει μόλις οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τον άνθρακα, την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο μέχρι τα μέσα του αιώνα σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α