Οι στόχοι για την ανανεώσιμη ενέργεια δημιουργούν νέες προκλήσεις για το δίκτυο στη Γερμανία

Οι στόχοι για την ανανεώσιμη ενέργεια δημιουργούν νέες προκλήσεις για το δίκτυο στη Γερμανία
Xρειάζονται νέες γραμμές μεταφοράς ενέργειας
Η Γερμανία πρέπει να κατασκευάσει νέες γραμμές μεταφοράς ενέργειας εάν θέλει να διπλασιάσει το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030 δήλωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής.
"Υπάρχει μια απλή συσχέτιση, όσο πιο ευμετάβλητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχουν, τόσο περισσότερο θα πρέπει να διευρυνθούν τα δίκτυα", δήλωσε ο Jochen Homann, πρόεδρος του Bundesnetzagentur.
Η Γερμανία σκοπεύει να αυξήσει το ενεργειακό μερίδιο της αιολικής και ηλιακής ενέργειας από το ένα τρίτο στο 65% μέχρι το 2030 για να βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επίτευξη των δεσμεύσεων για το κλίμα, σύμφωνα με τους στόχους της νέας κυβέρνησης συνασπισμού.
Πριν από τον καθορισμό αυτών των στόχων, το Bundesnetzagentur ή το Federal Network Agency είχαν προχωρήσει σε σχεδιασμό με βάση το ανανεώσιμο μερίδιο να διαμορφωθεί 47,5-52,5% μέχρι το 2030, δήλωσε ο Homann
"Τώρα έχουμε να κάνουμε με πολύ περισσότερα", συμπλήρωσε.
Η Γερμανία πρόκειται να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια έως το 2023, χάνοντας 11.000 μεγαβάτ (MW) αξιόπιστης χωρητικότητας μεταξύ 2016.
Ενώ η ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Γερμανίας των περίπου 100.000 MW μπορεί θεωρητικά να καλύψει το 100% της ζήτησης υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, το πρόβλημα είναι ότι εάν ο καιρός αλλάξει, δεν θα υπάρχει πράσινη ενέργεια.
Τα στοιχεία του Bundesnetzagentur δείχνουν ότι από τα  περίπου 5.900 χιλιόμετρα πρόσθετων δικτύων και οι βελτιώσεις των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάζονται για να καλύψουν την αύξηση των ανανεώσιμων εγκαταστάσεων κατά την επόμενη δεκαετία, έχουν εγκριθεί μόνο 450 χιλιόμετρα και έχουν υλοποιηθεί 150 χιλιόμετρα.www.worldenergynews.gr

Eleni Α