Με βήμα σημειωτόν η ανάπτυξη του net metering στην Ελλάδα – Οι λόγοι της μικρής, μέχρι σήμερα, ανταπόκρισης

Με βήμα σημειωτόν η ανάπτυξη του net metering στην Ελλάδα – Οι λόγοι της μικρής, μέχρι σήμερα, ανταπόκρισης
Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018 υποβλήθηκαν μόλις 108 αιτήσεις για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ενεργειακού συμψηφισμού
Με αρκετά αργούς ρυθμούς ενισχύεται στη χώρα μας η αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε ο ΔΕΔΔΗΕ και τα οποία καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι και τον φετινό Απρίλιο.
Έτσι, στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς κατατέθηκαν μόλις 108 αιτήσεις για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, ένα νούμερο που «μεταφράζεται» στην υποβολή 27 αιτήσεων ανά μήνα.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, τα φωτοβολταϊκά που υπέγραψαν σύμβαση με τον Διαχειριστή έφτασαν τα 69, ενώ οι ενεργοποιήσεις νέων έργων δεν ξεπέρασαν τις 18.
Ενδεικτικό της αργής διείσδυσης του ενεργειακού συμψηφισμού είναι πως από τον Μάιο του 2015, όταν δηλαδή ξεκίνησε να εφαρμόζεται το μέτρο, μέχρι το τέλος του 2017 ο ΔΕΔΔΗΕ είχε δεχθεί 1.140 αιτήσεις.

«Εικονικός» ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός

«Χαμηλές πτήσεις» επικρατούν όμως και στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2018, υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις και υπογράφηκαν μόλις τρεις συμβάσεις, ενώ έγινε ενεργοποίηση δύο νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Το μέτρο του virtual net metering τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου.
Μέχρι το τέλος του 2017, οι μη ακυρωθείσες αιτήσεις έφτασαν τις 17, πέντε αιτήσεις είχαν φτάσει στο στάδιο υπογραφής σύμβασης σύνδεσης, ενώ από αυτές δύο είχαν καταλήξει στην ενεργοποίηση των αντίστοιχων φωτοβολταϊκών έργων.
Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διάδοσή του είναι ο περιορισμένος αριθμός όσων μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο, καθώς αφορά μόνο αγρότες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς ή σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος.
Ακόμη όμως κι έτσι, διαψεύδονται στην πράξη οι αρχικές εκτιμήσεις για το ότι οι γεωργοί θα έδειχναν εξαρχής σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

www.worldenergynews.gr